Spring til indhold

Sektorer i fokus

Eksportrådet i Polen har opprioriteret sin rådgivning om EU-finansierede projekter, for at blive de danske virksomheders foretrukne samarbejdspartner på dette vigtige område. I menuen til venstre findes de sektorer, som eksportrådet primært arbejder indenfor og hvortil relevante sektoranalyser kan downloades og læses.

Markedsmuligheder i syv sektorer
Store beløb fra EU's strukturfonde skal overføres til en række fokusområder, og projekterne udgør vigtige markedsmuligheder for danske virksomheder. Der er udviklet et særligt koncept for de danske virksomheder, der målrettet vil være med til at identificere og påvirke projekter i de tidlige faser af projektcyklusen.

Markedspotentialet i byggesektoren er stort, og styrkes også af EU-midler til bl.a. infrastruktur. Konkurrencen er hård, men der er stadig gode muligheder for såvel afsætning som sourcing.

IT-udstyr og IT-services er en markedsmulighed, som flere danske virksomheder har fået øje på. Der er stadig et forholdsvist lavt antal computere pr. indbyggere, men der er mange investeringer i både det private og offentlige. Telekommunikation er et område med store aktører, men også med potentiale for leverandører af ydelser til mobiltelefoni.

På miljøsiden er der især danske afsætningsmuligheder inden for vand (drikkevand og spildevand), affald – fx genbrugssystemer og forbrændingsanlæg. På energisiden er det fortsat fjernvarme, men også vedvarende energikilder er ved at komme mere i fokus.

Polens detailhandel er speciel – masser af små butikker og mange meget store indkøbscentre. De store europæiske kæder er veletablerede, og de store shoppingmalls ligger side om side med udendørsmarkeder. Der handles tøj, frugt, grønt, kød og blomster begge steder – men koncepterne er vidt forskellige. Vi forventer øgede muligheder for danske design produkter, bolig og modetilbehør i takt med at de polske forbrugeres købekraft stiger.

Traditionelt har danske medicinalprodukter klaret sig godt i Polen – og polakkerne er ganske vist et troende folkefærd, men tror også på, at der skal piller til. Der er flere apoteker pr. indbygger end i noget andet land, men konkurrencen er hård, og der er masser af generiske produkter. Der er fortsat et stort potentiale for nye produkter, som f.eks. kosttilskud.

Sektoranalyser
Ambassadens tilstedeværelse i Polen gør det muligt at overvåge enkelte sektorer nøje og indsamle materiale fra lokale organisationer og aktører. På baggrund heraf udarbejder ambassaden sektoranalyser med de mest relevante og opdaterede informationer til brug for din virksomhed. Ambassaden offentliggører her på siden de sektoranalyser, som vi vurderer, at danske virksomheder har størst interesse i og samtidigt også har potentiale for at udnytte.

Sektoranalyserne udarbejdes af vore danske og polske sektoreksperter, og vi har derfor valgt at bringe nogle på engelsk og nogle på dansk. Sektoranalyserne opdateres halvårligt.

Såfremt du og din virksomhed måtte have ønske om overvågning eller analyse af andre sektorer end dem offentliggjort her på siden, beder vi dig kontakte os på wawamb@um.dk for et tilbud.

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk

Markedsinformation

aaa
Download og læs de polske sektoranalyser på  Markedsinformation