Spring til indhold

Fødevarer, landbrug og fiskeri

Den polske landbrugssektor har de senere år været genstand for en stadigt stigende eksport af fødevarer især til de omkringliggende nabolande og EU, mens asiatiske og arabiske markeder tegner sig for en fortsat stigende andel af polsk fødevareeksport. Især mejeriprodukter, æbler, fjerkræ og svinekød udgør de største dele af eksporten i form af forædlede såvel som uforædlede produkter. Den samlede eksport af polske fødevarer udgjorde i 2014 €20 mia., hvilket er over 12,3 pct. af den samlede nationale eksport. En høj grad af fødevaresikkerhed, der er afstedkommet af statslige veterinærkontrol, konkurrencedygtige priser og en høj forarbejdningsgrad er blandt årsagerne til den stigende efterspørgsel i verden.     

Det Polske marked
Landbrugssektoren i Polen gennemgår en hastig strukturudvikling. I takt med at de enkelte landbrug bliver større øges efterspørgslen på viden, teknologi og andre hjælpemidler til produktion. Integrationsprocessen, både vertikal og horisontal, er blevet sat væsentligt op, produktionsvirksomheder bliver større og mere internationalt fokuseret. Investeringer i og forbedringer af humankapitalen vil uden tvivl medføre en positiv udvikling i sektoren som helhed. Den polske fødevaresektor vil derfor være en god investeringsmulighed for en dansk virksomhed, med tilstrækkelig kapacitet og know-how. Logistisk set har de polske landeveje været berygtede for deres kvalitet, men frem imod EM-2012 bliver der investeret massivt i infrastrukturen, hvilket utvivlsomt vil medføre at transporten af friske fødevarer bliver hurtigere og billigere. Selvom der de seneste år har været en tendens til, at inputprisen har været stigende, vil der også de kommende år blive tilført flere penge til landbruget fra EU, hvilket betyder at produktionen af råvarer ikke forventes at falde. Som dansk virksomhed i Polen er der mulighed for at producere billigt, både til det store polske marked, til det europæiske marked, men også det østeuropæiske marked vil være nemmere tilgængeligt. 

Markedsmuligheder

  • Direkte salg af fødevareprodukter til det polske marked. 
  • Salg af maskiner eller udstyr til landbrugs – og fødevareindustrien. 
  • Samarbejde eller joint venture med polske virksomheder - placering af produktion i Polen
  • Mulighederne for at udnytte pengene fra EU’s strukturfonde.
  • Køb af landbrug i Polen

Det kan anbefales at tegne abonnement på det månedlige nyhedsbrev ”Food, Agriculture & Fisheries Newsletter” gennem Danish Business Club Poland. Nyhedsbrevet indeholder de seneste informationer og nyheder på landbrugs- og fødevareområdet fra det polske marked.

Messer

De følgende messer er de mest betydningsfulde i Polen indenfor landbrug, fødevarer og fiskeri.
Landbrug:

Fødevarer:

Fiskeri:

Yderligere links:

Se den nyeste sektoranalyse for fødevarer, landbrug og fiskeri