Spring til indhold

Elektronik og ICT

Polen forventes fortsat at bevare sin status, som en af de hurtigst voksende IT-markeder i den centrale- og østeuropæiske region (CEE). Det polske IT-markedet har overstået krise uden større skade og dens værdi steg med næsten 9 % i forhold til 2011, hvilket beløb sig til EUR 10 mia. (TOP 200 Computerworld rapport). Den interne efterspørgsel efter IT-produkter er dermed stadigt stigende i Polen.

Det polske ICT-marked

 • Polens nationale plan for IT-infrastruktur, vedtaget i 2008, vil fortsat være en vigtig faktor for markedet de kommende år. Omkring 75 % af alle midler brugt på IT projekter de næste fem år forventes at komme fra EU.
 • Polen halter stadig bagefter resten af Europa i form af internetadgang (især på landet). Med hensyn til bredbåndsdækning er Polen på andensidste pladsen lige før Rumænien. Den polske regering har planer om at bruge over EUR 7 mia. frem til 2020 for at sikre bredbåndsadgang til alle borgere.
 • Polske organisationer er i øjeblikket i gang med at afsætte enorme ressourcer til digitaliseringen af sundhedsydelser.
 • Mange virksomheder fra Vesteuropa har besluttet at outsource deres softwareudviklingsopgaver eller endda hele R&D afdelinger. Polen med dens lignende kulturelle baggrund og geografiske nærhed har en pulje af meget dygtige computeringeniører, hvis løn stadig er forholdsvis lav i forhold til Vesteuropa.
 • E-shopping i Polen bliver mere og mere populært. E-handel bliver fremadrettet en af de hurtigst voksende grene af den polske økonomi. Værdien af dette marked steg fra USD 4,3 mia. i 2011 til næsten USD 6 mia. i 2012. Næsten 70 % af internetbrugerne køber online varer i Polen (kilde: Gemius), hvilket gør Polen til et af de hurtigst voksende e-handelsmarkeder i Europa (Rzeczpospolita avis). Den gennemsnitlige alder for online konsumenter i Polen er mellem 25-34 år.
 • En eventuel øget efterspørgsel efter cloud computing-løsninger vil komme fra organisationer og virksomheder. På nuværende tidspunkt benytter over 40 % af de polske virksomheder cloud computing (kilde CISCO). Det skønnes at cloud computing i Polen vil vokse med 30 % årligt frem til 2015 (kilde IDC).

Elektronik
Hardware

 • Salget inden for hardwaresegmentet forventes at nå knap DKK 32 mia. i 2015. Selvom stationære computere tidligere var det største marked, er salget gradvist nedadgående, og bærbare enheder vinder frem.

Software

 • Softwaremarkedet er det hurtigst voksende segment med en årlig vækst på 8 %, tæt efterfulgt af IT services segmentet, og det forventes at nå DKK 19 mia. i 2015. Anskaffelsen af basis softwarepakker, som eksempelvis ERP-systemer (Enterprise Ressource Planning) tegner sig stadig for omkring halvdelen af virksomheders investeringer af software - særligt indenfor produktionssektoren.

IT Services

 • Forbruget på IT services vil forventeligt stige til DKK 32,5 mia. i 2015. Med hensyn til de vertikale industrier har banking haft størst potentiale stærkt efterfulgt af telekommunikation og den offentlige sektor. Til sammen udgør disse tre næsten halvdelen af forbruget på IT Services.

Markedsmuligheder

 • Cloud Computing 
 • Digitalisering (af sundhedssektoren)
 • Outsourcing af datacentre
 • E-handel
 • E-Administration

 

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk

Kontakt
For yderligere informationer om markedsmuligheder inden for Elektronik og ICT, kontakt venligst:

 
Elzbieta Wójtowicz
Tel.: +48 22 565 29 17
Email: elzbwo@um.dk