Spring til indhold

Miljø og energi

Med det konstante fokus på at opgradere miljøstandarder for at leve op til EU’s regler samtidig med, at energisektoren har behov for fornyelse og øge sin produktions kapacitet, forbliver mulighederne for dansk teknologi, know-how og vejledning store. Yderligere er den Polske energisektor under pres af, at skulle investere i projekter der er med til at øge kapaciteten for energiproduktion, men der skal samtidig også reduceres i Polens udslip af drivhusgasser. Derfor forbliver klima- og globalopvarmning vigtige salgsargumenter for dansk teknologi og know-how på det polske marked.

Det polske marked

Kul vil i mange år fremover forsætte med at være en af Polens mest dominerende energikilder. Dog, er der diskussioner om at lave det så miljøvenligt som muligt, derfor bliver CCS - (Carbon Capture and Storage) og teknologier for fremstilling af kulgas analyseret.

Den polske regering begyndte allerede i 2009 at tackle de udfordringer mere aktivt ved at indføre “Energy Policy of Poland by 2030”.

Hovedpunkterne i energipolitikken er følgende:

 • Større projekter for atomkraftværker
 • Carbon Capture and Storage (CCS)
 • Vedvarende energikilder, fortrinsvis onshore og offshore vind og biomasse baserede værker
 • Gas (inkl. skifergas)
   

Polen har vist stor interesse i atomkraftværkprojekter.

Lov omhandlende Smart grids og smart metering er under udarbejdelse.

Systemet indenfor affaldshåndtering er i en overgangsperiode. Der er to love der regulerer affald og affaldshåndtering

-      Lov om at holde kommuner rene og pæne – en vigtig ændring der trådte i kraft 1. januar 2012

Lov om affald – lovforslag om ny affaldslov er under offentlig høring.
 

Markedsmuligheder

 • Vindenergi
 • Solenergi
 • fotovoltaisk teknologi
 • Hydroelektrisk energi
 • Geotermisk energi
 • Energi fra biomasse
 • Affaldshåndtering
 • Waste-to-energy
 • Fjernvarme

Se den nyeste sektoranalyse for miljø og energi her

 

 


"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk

Kontakt
For yderligere information om miljø og energi, kontakt venligst:

 

Marcin Wiśniewski
 
E-mail: marwis@um.dk
 Tlf.: +48 22 565 29 53
 Energi og miljø