Spring til indhold

Branding konference 2007

Environment-friendly energi
Konference organiseret indenfor det dansk-polske energisamarbejde og med det polske økonomiministerium og Den Danske Energistyrelse som officielle partnere.
Konferencen fokuserede på:
Workshop I: Renewable energy sources – specielt den hurtigt voksende vindenergisektor.
Workshop II: CO2-besparende teknologi for at nedsætte udslippet fra kulafbrænding
Workshop III: Energy efficiency i bygningsmasse og i industrien

Kampagnepartnere: Danfoss, Rockwool, VELUX, Vestas, Scan Energy og European Wind Farms

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk