Spring til indhold

Erhvervsfremstød

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm. et delegationsbesøg i Danmark kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger.

En dansk man giver hånd til en udenlandsk mand ved en middag.

TC har foretaget en lettere revision af retningslinjerne for tilskud til fælles erhvervsfremstød. De nye retningslinjer trådte i kraft 1. januar 2018 (se boks til højre).

Læs om de væsentligste ændringer her.

ANSØGNINGSFRISTER

Ansøgningsfristerne i 2018 er følgende (frist efterfulgt af periode for fremstød):

25. januar 2018:  Maj 2018 til og med april 2019
3. maj 2018:  September 2018 til og med august 2019
17. september 2018:  Januar 2019 til og med december 2019

Se planlagte fremstød i The Trade Council arrangementskalender.

Der ansøges digitalt via Virk.dk. Bemærk revideret ansøgningsskema, se skabelon i højre side.

Afhængig af din virksomhedstype kan enten  NemID medarbejdersignatur  eller privat NemID anvendes.

Når ansøgningsformularen er udfyldt, signeret og indsendt, modtages en kvittering med kopi af ansøgning.