Spring til indhold

EU og andre støttemuligheder

Eksportrådet har speciale i at arbejde med virksomheder, som vil benytte sig af de investerincitamenter, som ligger i EUs støttefonde til etablering og til levering af service og teknologi.

Eksportrådet har stor erfaring med at yde assistance indenfor etablering af virksomheder samt identifikation af støttemuligheder -nationale såvel som EU-midler.

Vi har særligt fokus på:

  • Virksomheder der investerer i produktion og etablering af servicecenter/ back office funktioner.
  • R&D aktiviteter (projekter og infrastruktur).
  • Virksomheder som arbejder indenfor miljø og grøn energi.

Eksportrådets arbejde har især berørt to områder.

  • EU's struktur- og samhørighedsmidler 2007-13
  • Nationale polske incitamenter for virksomheder (for eksempel skattefritagelse i de særlige økonomiske zoner)

EU's struktur- og samhørighedsmidler 2007-13:
De fleste midler er ved at være allokeret men der kan stadig findes støttemuligheder indenfor særlige nicheområder så kontakt os for specifikke spørgsmål.
Du kan følge med i udformningen af EU's budget for perioden 2014-20. http://ec.europa.eu/budget/reform/

Polen er det land i EU's budget for 2007-2013, der har modtaget størst økonomisk støtte med en bevilling på EUR 67,3 mia. beregnet til diverse tiltag som beskrevet i samhørighedspolitikken.
Det vurderes, at Polens egenfinansiering vil nå op på EUR 18,3 mia., og det betyder en samlet pulje på EUR 85,6 mia. Dette beløb vil ydermere blive suppleret med anden EU-støtte forbundet med udviklingstiltag på en række andre områder.

 Udvalgte tal

 Budget mia. EUR

Støtte fra EU-budget (struktur- og samhørighedsmidler)  67,3
 Polsk egenfinansiering      18,3
 I alt  85,6
 Gennemsnitlig årlig allkokering (2007-2015)  9,5
 Andre programmer (f.eks. CAP)  22,2
Støtte til udvikling i alt 107,8

Fordele for danske virksomheder
Danske virksomheder kan få adgang til EU-støtte i Polen på 2 måder: Enten som ansøgere til støtte eller som leverandører af produkter og service til firmaer, der modtager eller kan modtage EU-støtte.

Nationale polske incitamenter for virksomheder:

  • Særlige økonomiske zoner der tilbyder fritagelse fra selskabsskat for nye investorer. 
  • Støttemuligheder fra de nationale og regionale fonde for miljøbeskyttelse og vandhåndtering, hvilket er af særlig interesse for energisektor investorer
  • Ejendomsskat fritagelse tilbudt af lokale myndigheder for at tiltrække nye investeringer 
  • Arbejdsmarkedsstøtte fra de lokale arbejdsmarkedskontorer. 
  • Individuelle støtteprogrammer bevilliget af den polske regering til store investorer.

Kontakt vores specialist i støttemuligheder: Thomas Rizk

Se flere konkrete serviceydelser fra ambassaden her.

 

 

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk
Kontakt
For yderligere information om EU, støttemuligheder og andre investorincitamenter, kontakt venligst
Thomas Rizk
Tel.: +48 22 565 29 29
E-mail: thoriz@um.dk