Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Nedenfor findes de økonomiske nøgletal for Polen fra 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014
BNP (Real vækst årligt) % 3,7 4,8 1,8 1,7 3,4
BNP (Nuværende priser) Mia. USD 477 524 497 526 547
Privat forbrug % af BNP 61,2 61,4 61,2 61,2 61,1
Offentlig forbrug % af BNP 18,5 18,9 18,0 17,8 17,9
Landbrug/BNP % 3,6 3,7 4,0 4,0 3,7
Industri/BNP % 32,6 32,2 33,0 32,2 32,0
Services/BNP % 63,8 64,1 63,0 63,8 64,3
Saldo på statens
finanser
% af BNP -7,6 -5,5 -3,8 -3,3 -3,2
Forbrugerpriser
(genst. årlig stigning)
% 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0
             
Befolkning Mio. 38,53 38,54 38,53 38,49   38,48
             
BNP pr. capita PPP 20.959 22.384 23.186 23.925 25.105
Registreret
arbejdsløshed
% 9,67 9,65 10,11 10,34 9,01
             
Udenlandske direkte
investeringer (beholdning)
mia. USD 215 203 235 252 -

Dansk Vareeksport
Dansk Vareimport

Mia. kr.

13.247
14.064

15.331
15.919

14.946
17.283

15.355
18.634

16.739
18.408

Kilde: Danmarks Statistik, EIU Country Data, IMF, World Bank samt nationale statistikkilder

Find den aktuelle valutakurs på polske zloty ved at klikke på nedenstående link:
https://www.danskebank.dk/da-dk/privat/valuta/pages/se-valutakurser.aspx

Sidst opdateret: 28. august 2015

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk

Valutakurs - polske złoty

aaa
Se den aktuelle valutakurs på polske złoty her