Spring til indhold

Dansk-polsk seminar om forsvarsmateriel

03.10.2017  16:55

Indbydelse til dansk-polsk seminar om anskaffelse af forsvarsmateriel den 7. november 2017


Ambassaden har gennem nogen tid arbejdet på at arrangere et dansk-polsk seminar om forsvarsmateriel med sigte på at bringe polske og danske markedsaktører, myndigheder og beslutningstagere sammen for at drøfte et styrket samarbejde. Polens forsvarsbudget stiger i disse år kraftigt, og der er ambitiøse planer for omfattende materielanskaffelser, hvor også danske leverandører vil være relevante.

Vi har netop fået bekræftelse på, at en højtstående repræsentant for det danske forsvarsministerium, afdelingschef Niels-Henrik Hedegaard kommer til Warszawa den 7. november med henblik på at deltage i dansk-polske konsultationer om sikkerheds- og forsvarspolitik, umiddelbart inden Warsaw Security Forum. Fra polsk side vil samtalepartneren være viceforsvarsminister Tomasz Szatkowski, som ambassadør Ole Egberg Mikkelsen mødtes med sammen med vores forsvarsattaché, oberst Kim Bruno Petersen i slutningen af august.

Viceminister Szatkowski udtrykte ved den lejlighed stor interesse for at udvikle samarbejdet med Danmark når det gælder indkøb af forsvarsmateriel. Også ledelsen i den polske forsvarsindustrigruppe under forsvarsministeriet, PGZ, som ambassadøren mødtes med i sidste uge er meget interesseret i at styrke samarbejdet med Danmark, og er klar til at deltage aktivt såfremt man fra dansk side er indstillet på at stille op.

Ambassaden har på den baggrund med kort varsel taget initiativ til at udarbejde et dansk-polsk seminar om anskaffelse af forsvarsmateriel den 7. november 2017, hvor afdelingschef Niels-Henrik Hedegaard vil være i Warszawa og vil kunne åbne seminaret.

Overskriften vil være ”Poland and Denmark – Partners in Defence and Procurement”, og vi arbejder på at få viceminister Szatkowski eller en anden højtstående polsk repræsentant til at medvirke ved åbningen. Fra polsk side vil vi indbyde PGZ der som nævnt har udtrykt positiv interesse og andre polske interessenter og beslutningstagere. Under seminaret, som vil finde sted om eftermiddagen den 7. november på ambassaden, vil der være mulighed for præsentationer fra hhv. polsk og dansk side om problemstillinger som vil blive fastlagt i tæt samarbejde med deltagerne. Som afslutning planlægger vi en reception om aftenen i chefbolig med mulighed for dansk-polsk networking.

I lyset af at det dansk-polske samarbejde på materielområdet har ligget stille i nogen tid ser vi dette som en god mulighed for en revitalisering og som et afsæt for et længerevarende og mere intensiveret samarbejde. Vi håber derfor at I vil have mulighed for at deltage på trods af det korte varsel.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte forsvarsattaché, oberst Kim Bruno Petersen e-mail kimbpe@um.dk, tlf. +48 601 212 162 eller lederen af ambassadens handelsafdeling, Thomas Rizk, e-mail thoriz@um.dk, tlf. +48 601 420 810.

Vi vil være glade for en hurtig principiel tilkendegivelse om projektet er af interesse, således at vil kan gå videre med de praktiske forberedelser i lyset af den danske deltagerkreds.