Spring til indhold

Smart Living New Years Reception 2015

29.01.2015  17:01

 ""

 

 

Den Kongelige Danske Ambassade i Warszawa har i samarbejde med en række partnere initieret et treårigt projekt under titlen „SMART LIVING” med start 2014. Projektet har til formål at facilitere videns – og erfaringsudveksling inden for flere ”smart living” områder:

  • Energieffektivitet
  • Smart energi
  • Fornybare energiressourcer
  • Affaldshåndtering
  • Sundhed

"" 

Ideen bag „SMART LIVING”-projektet er at skabe en platform for samarbejde baseret på en åben dialog mellem virksomheder, politiske aktører og den videnskabelige verden. Følgende byer blev en del af projektet i 2014: Lublin, Kielce, Szczecin, Kraków, Warszawa.

""         ""  

Dette års første møde fandt sted på Den Kongelige Danske Ambassade den 28. januar. Mødet var en mulighed for at samle op på alle de aktiviteter der allerede har været afholdt i forbindelse med „SMART LIVING”-projektet, især inden for områderne sundhed, energi og miljø. Desuden var mødet også en anledning til at diskutere EU-midlerne for 2014-2020 og mulighederne for dansk-polsk samarbejde. Diskussionssessionen blev åbnet af ambassadør Steen Hommel og blev modereret af direktør for Norden Centrum Marcin Fronia. Efter mødet afholdtes en nytårsreception for de inviterede gæster i Ambassadørens residens.

""          ""

Deltagerne på mødet inkluderede repræsentanter fra de byer, der allerede er en del af projektet, men også de byer, der er interesserede i at komme med om bord. Repræsentanter fra offentlige myndigheder og institutioner, NGO’er, virksomheder, forskere samt videns-institutioner og klynger inden for miljø – og sundhedssektorer. 

""            "" 

Det polske økonomiministerium og den nationale fond for miljø – og vandbeskyttelse har givet støtte til „SMART LIVING”-projektet. Kampagnen er implementeret i samarbejde med EC Network, Norden Centrum og danske virksomheder.