Spring til indhold

Kulturafdelingen

Ambassadens arbejde i forbindelse med kultursamarbejdet er først og fremmest rettet mod at bistå etablering af kontakter mellem polske og danske kulturmiljøer. Arbejdet udføres i nært samarbejde med Det Danske Kulturinstitut.

Ambassaden har mulighed for i begrænset omfang at støtte kultursamarbejdet mellem Polen og Danmark. Ansøgning om støtte kan indsendes til ambassaden vedlagt budget. Der kan ydes støtte til aktiviteter, der har til formål at fremme kultursamarbejdet mellem Polen og Danmark. Ambassaden har ikke mulighed for at støtte sociale eller humanitære formål. 
                       
Marta Orlikowska
Kulturmedarbejder    
e-mail: marorl@um.dk
tel.: +48 22 565 29 24