Spring til indhold

Visa til Danmark

DENMARK ROLLS OUT THE RED CARPET PROGRAM

Information Sheet Storage of applicants biometric dataVISA TIL DANMARK

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du læse om reglerne for visum til Danmark og resten af Schengen-området.

Visum gives til ophold af kortere varighed i forbindelse med forretningsbesøg, besøg hos familie og venner, samt sports- og kulturbegivenheder. Danmark er omfattet af Schengen-samarbejdet. De visa, som danske ambassader mv. udsteder, er normalt gyldige til alle Schengen-landene.

Red Carpet-ordningen

Red Carpet-ordningen introducerer forenklede procedurer for opnåelse af dansk Schengen-visa til ansøgere, der jævnligt rejser til Danmark på forretningsbesøg. Formålet er at smidiggøre visumsagsbehandlingen for de virksomheder, organisationer, NGO'er osv., der har forretningsforbindelser med en dansk virksomhed eller organisation.

Red Carpet-ordningen er åbent for private og offentlige virksomheder eller organisationer, forudsat, at de opfylder de krav, der er nævnt på den lokale danske repræsentations hjemmeside.

Du kan læse mere i afsnittet "Akkreditterede virksomheder"

Read more about visa here and the conditions here

Storage of applicants' biometric data: Information Sheet from the Danish Immigration Service: click here

 

 

 

 

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne .