Skip to content

Nota prasowa - debata "Jak poprawić warunki życia w gminach dzięki termomodernizacji budynków"

16.04.2015  15:30

""

W ramach projektu „Smart Living – w kręgu innowacji” w Ambasadzie Królestwa Danii w dniu 14 kwietnia 2015 r. odbyła się ekspercko-medialna debata pt.

„Jak poprawić warunki życia w gminach dzięki termomodernizacji budynków”.

W debacie aktywnie uczestniczyli eksperci rynku energii, przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekonomii Środowiska, a także ministerstw i urzędów oraz branżowych mediów.

Dyskusja toczyła się wokół dwóch opublikowanych ostatnio raportów: „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050” oraz „Szóste paliwo”.

Pierwszy z raportów wskazuje potencjalne drogi rozwoju termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Polsce, a przez to również rozwoju gmin wiejskich. Modernizacja budynków jest działaniem pod każdym względem korzystnym - poprawia warunki życia mieszkańców, przyczynia się do rozwoju sektora budowlanego, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i jest jednym z najprostszych i najtańszych sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Z raportu wynika, że budynki jednorodzinne na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach – terenach, na których mieszka połowa Polaków - są wyłączone z programów wsparcia i że wskazanym byłoby ten stan rzeczy zmienić.

Drugi z raportów dotyczy tematyki „Szóstego paliwa”, czyli oszczędności energetycznych uzyskanych dzięki termomodernizacji budynków. Lepsza izolacja cieplna jest tanim i czystym źródłem energii, które dodatkowo jest praktycznie niewyczerpalne. Przeprowadzone analizy pozwoliły uzyskać odpowiedź na pytanie, ile średnio można oszczędzić, ocieplając domy jednorodzinne w Polsce. Okazuje się, że ocieplanie prywatnych budynków przyniesie dużo większe korzyści niż nawet najlepsza termomodernizacja dużych obiektów publicznych.

""

""

""

Ambasada Królestwa Danii w Polsce wraz z patronami honorowymi i partnerami strategicznymi rozpoczęła w 2014 roku realizację trzyletniego projektu współpracy pod hasłem „SMART LIVING - w kręgu innowacji”. Projekt służy wymianie wiedzy i doświadczeń w kilku obszarach tematycznych służących idei „smart living”:

• efektywność energetyczna
• inteligentna energia
• energetyka odnawialna
• gospodarka odpadami
• zdrowy styl życia

Celem  projektu „SMART LIVING” jest stworzenie płaszczyzny współpracy opartej na otwartym dialogu między światem nauki, polityki i biznesu. W 2014 roku następujące miasta włączyły się do projektu: Lublin, Kielce, Szczecin, Kraków, Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Polsce objęły patronat nad projektem „Smart Living”. Projekt jest realizowany we współpracy z EC Network, Norden Centrum i duńskimi przedsiębiorstwami.

Więcej informacji udziela:

Izabela Jakobsen
Senior Commercial Advisor
Ambasada Danii
Tel. +48 22 565 29 20
izajak@um.dkNajnowsze wiadomości

    Zobacz Wszystko