Skip to content

Ambasada organizuje warsztaty o OZE i efektywności energetycznej w Gdańsku i Słupsku

18.11.2015  13:53

""

W dniach 19 i 20 listopada w Gdańsku i Słupsku odbędą się warsztaty pt. „Efektywność energetyczna w budynkach oraz mikro i małe instalacje OZE jako element budowy gospodarki niskoemisyjnej w gminach”. Ambasada Danii zorganizowała to wydarzenie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Słupska oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Warsztaty są częścią projektu ambasady zatytułowanego Smart Living 2014-2017.

Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie przykładów duńskich i polskich lokalnych planów energetycznych, które wspierają zastosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie.

W warsztatach wezmą udział przedstawiciele gmin województwa pomorskiego, a wśród prelegentów znajdą się duńscy i polscy eksperci z zakresu efektywności energetycznej oraz duńskie przedsiębiorstwa, które zaprezentują swoje rozwiązania technologiczne. Spotkanie otworzy Prezydent Miasta Słupska i Ambasador Danii, który zaprezentuje „Smart Living Reference Book” – publikację towarzyszącą projektowi Smart Living 2014-2017.

W programie przewidziana jest również prezentacja projektu Bright Green Island – Bornholm Eco Project - przykładu współpracy duńskich przedsiębiorstw na wyspie Bornholm w celu stworzenia unikalnego zielonego centrum biznesowego. Dodatkowo przedstawiciele polskich gmin i instytucji opowiedzą o obecnie stosowanych zielonych rozwiązaniach i perspektywach rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

W ciągu ostatnich 20 lat Polska osiągnęła bardzo wysoki wzrost w zakresie efektywności energetycznej. Inwestycje w energooszczędne rozwiązania są wspierane przy pomocy środków unijnych i z budżetu. Celem tych działań jest roczna oszczędność energii na poziomie 94 000 MW poprzez budowę obiektów efektywnych energetycznie zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ponad 150 mln złotych będzie przeznaczone na finansowanie projektów w obszarze efektywności energetycznej. Maksymalny poziom pomocy wynosi 85% wartości inwestycji.


ENERGIA PROSUMENCKA

20 lutego 2015 roku polski parlament uchwalił długo oczekiwaną ustawę o OZE. Ustawa zawiera z góry ustalone taryfy dla instalacji o mocy poniżej 10 kW, co było pierwszym krokiem do uruchomienia rynku prosumenckiego, którego wielkość jest oceniana na 200 000 prosumentów. Otrzymają oni wsparcie w wysokości 0,75 zł/kWh za energię produkowaną w instalacjach o mocy do 3kW, natomiast instalacje o mocy od 3 do 10kW otrzymają wsparcie do 0,7 zł/kWh w zależności od wykorzystanego rodzaju technologii.

Najbardziej popularne technologie wykorzystywane przez prosumentów to instalacje fotowoltaiczne i mikro instalacje wiatrowe, ale rośnie również popularność pomp ciepła i małych instalacji biogazowych, które powinny w niedalekiej przyszłości dołączyć do tego grona.

Dodatkowym elementem wsparcia rozwoju małych i mikro instalacji OZE, proponowanym przez polski rząd są narzędzia finansowe oparte o fundusze unijne na lata 2014-2020, które zostaną rozdystrybuowane na poziomie krajowym i regionalnym.


PROJEKT SMART LIVING

Ambasada Danii, we współpracy z patronami honorowymi i partnerami strategicznymi, realizuje trzyletni projekt współpracy pod hasłem „SMART LIVING - w kręgu innowacji”. Projekt służy wymianie wiedzy i doświadczeń w kilku obszarach tematycznych służących idei „smart living”:

         Efektywność energetyczna

         Inteligentna energia

         Energetyka odnawialna

         Gospodarka odpadami

         Zdrowy styl życia

Ideą projektu jest tworzenie płaszczyzny współpracy opartej na otwartym dialogu między światem nauki, polityki i biznesu. W 2014 roku do projektu włączyły się: Lublin, Kielce, Szczecin, Kraków, Warszawa. W tym roku rozszerzamy współpracę także o Gdańsk i Słupsk.

Program warsztatów w Gdańsku - kliknij tutaj.
Program warsztatów w Słupsku - kliknij tutaj.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Jakobsen
Ambasada Danii
tel. 22 565 29 20
e-mail: izajak@um.dkNajnowsze wiadomości

    Zobacz Wszystko