Skip to content

Duńskie wydarzenia w Kielcach 30 października br. w ramach projektu Smart Living

20.11.2014  14:46
Warsztaty, konferencja prasowa i wizyta studyjna w województwie świętokrzyskim w ramach projektu Smart Living

30 października br. w Kielcach odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu Smart Living. Uczestników wydarzenia przywitali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Ambasador Danii Steen Hommel. Następnie swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele think-tanków i środowiska akademickiego oraz duńscy partnerzy technologiczni projektu Smart Living: firmy Velux, Danfoss i Rockwool, które zaprezentowały na konkretnych przykładach swoje doświadczenia w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków. Odbywająca się po nich dyskusja poruszyła wiele ciekawych i znaczących wątków związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków w Polsce.

""     ""    ""    "" 

Po dyskusji odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu Smart Living, w której wzięli udział Ambasador Steen Hommel, Marszałek Adam Jarubas oraz wszyscy paneliści. Kolejnym punktem wizyty w województwie świętokrzyskim było odwiedzenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie w powiecie kieleckim. Siedziba szkoły została wybudowana jedynie 10 lat temu, jednak już teraz występują poważne problemy związane z konsumpcją energii i klimatem wewnętrznym budynku, w którym niektóre z pomieszczeń nie mogą być używane w najzimniejszych miesiącach. Ponadto koszty ogrzewania szkoły są bardzo wysokie, do czego częściowo przyczyniają się duże straty energii, a częściowo – używanie w niej grzejników olejowych. Dlatego gimnazjum w Rakowie chciałoby podnieść swoją efektywność energetyczną i być może stać się nawet pilotażowym projektem Smart Living.

 ""    ""    ""    ""

Ambasada Danii chciałaby podziękować wszystkim partnerom projektu Smart Living, współorganizatorom oraz uczestnikom za konstruktywne spotkanie. Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na ręce Pana Marszałka Adama Jarubasa oraz jego Doradcy, Pana Andrzeja Łukasika, a także do władz Gimnazjum w Rakowie oraz Pani Wójt Aliny Siwonia.

""     ""    ""

 

""     ""    ""    ""    ""

 

Poniżej znajdą Państwo wszystkie materiały zaprezentowane podczas wydarzenia w Kielcach.

Agenda
EC Network – Nils Daugaard
Det Grønne Hus – Tommy Olsen 
Project Zero – Peter Rathje
Danfoss – Andrzej Handel
Rockwool – Piotr Pawlak
Velux – Agnieszka Kaminska
FEWE – Szymon Liszka
NFOSiGW – Ryszard OchwatNajnowsze wiadomości

    Zobacz Wszystko