Skip to content

Wizyta duńskiej Pary Książęcej: program w zakresie sektora energii i środowiska

19.05.2014  16:34

OFICJALNA WIZYTA W POLSCE DUŃSKIEJ PARY KSIĄŻĘCEJ
Warszawa-Szczecin, 12-14 maja 2014

""

Jego Królewska Wysokość Następca Tronu Królestwa Danii Książę Fryderyk i Jej Królewska Wysokość Księżna Maria Elżbieta złożą oficjalną wizytę w Polsce w dniach 12-14 maja 2014 roku. Parze Książęcej towarzyszyć będzie delegacja handlowa składająca się z przedstawicieli 66 duńskich firm i 7 organizacji branżowych. Celem wizyty jest pogłębienie i poszerzenie dobrze rozwijających się stosunków handlowych między Danią i Polską. Wizyta przebiegać będzie pod hasłem „DANIA & POLSKA - współpraca i innowacje”.

W ramach wizyty odbędzie się wiele wydarzeń według kilku ścieżek sektorowych, w tym energii i środowiska. 13 maja br. w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się debata panelowa na temat efektywności energetycznej i inteligentnego zarządzania energią. Dotyczy ona kwestii związanych z holistycznym podejściem do tematyki efektywności energetycznej, jako narzędzia w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej, a tym samym tworzeniu tak zwanych smart cities – inteligentnych i przyjaznych dla mieszkańców i środowiska naturalnego miast. Debatę otworzy JKW Następca Tronu Królestwa Danii Książę Fryderyk, a podsumują ją Minister Środowiska Danii Kirsten Brosbøl oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. W wydarzeniu udział weźmie Wicepremier Janusz Piechociński, przedstawiciele polskich i duńskich władz samorządowych oraz biznesu. Debata rozpoczyna 3-letni projekt współpracy inicjowany przez Ambasadę Królestwa Danii pod hasłem SMART LIVING.

13 maja br. w godzinach popołudniowych JKW Książę Fryderyk w towarzystwie Wicepremiera Janusza Piechocińskiego i Ambasadora Królestwa Danii w Polsce Steena Hommela odwiedzi Elektrociepłownię Siekierki. Głównym tematem wizyty będą możliwości współpracy polsko–duńskiej w obszarze czystych technologii i innowacyjnego podejścia do kwestii ciepłowniczych. Elektrociepłownia Siekierki, największa polska elektrociepłownia działająca od 1961 roku i będąca własnością PGNiG TERMIKA, dysponuje mocą cieplną 2078,2 MW i mocą elektryczną 622 MW. PGNiG TERMIKA produkuje 70% ciepła i 50% prądu zużywanego przez Warszawę. Elektrociepłownia Siekierki dostarcza polowe tego zapotrzebowania.

14 maja br. delegacja przeniesie się do Szczecina na szczyt wiatrowy, którego celem jest zwrócenie uwagi uczestników na perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce przy wykorzystaniu duńskich doświadczeń i know-how. Głównym tematem dyskusji będą możliwości inwestycyjne w sektorze wiatrowym i powiązanych branż w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szans, jakie stwarza wykorzystanie duńskich doświadczeń na tym polu. W godzinach popołudniowych odbędzie się też seminarium dotyczące kwestii związanych z kompleksowym podejściem do tematyki zarządzania odpadami. Dyskusja będzie się koncentrowała na temacie wyzwań w rozwoju efektywnego systemu zarządzania odpadami w Polsce oraz szansami na wykorzystanie duńskich doświadczeń w tej dziedzinie, ze szczególnym naciskiem na przetwarzanie odpadów na energię oraz efektywne wykorzystanie odpadów, jako zielonego paliwa.

***

Pytania dotyczące wydarzen i projektów energetycznych prosimy kierować do:
Katarzyna Wojda, katwoj@um.dk , 22 565 29 49

Pytania dotyczące wizyty prosimy kierować do:
Edyta Lewit, edylew@um.dk , tel.: +48 22 565 29 27, mob.: +48 601 42 08 08.


Informacje o Danii: www.denmark.dk/en/practical-info/media
Informacje o monarchii w Danii: www.kongehuset.dkNajnowsze wiadomości

    Zobacz Wszystko