Skip to content

Spotkanie partnerów projektu "SMART LIVING"

30.01.2015  15:01

""

Ideą projektu „SMART LIVING” jest tworzenie platformy współpracy opartej na otwartym dialogu między światem nauki, polityki i biznesu. W 2014 roku następujące miasta włączyły się do projektu: Lublin, Kielce, Szczecin, Kraków, Warszawa. Pierwsze spotkanie w nowym roku między partnerami projektu miało miejsce 28 stycznia w Ambasadzie Królestwa Danii.

 ""

Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć, a także do przedstawienia planów związanych z przebiegiem kampanii Smart Living, szczególnie w sektorze zdrowia, energii i środowiska. Kolejnym punktem spotkania był temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i możliwości współpracy polsko-duńskiej w poszczególnych regionach. W sesji, którą otworzył pan Ambasador, Steen Hommel, i poprowadził Dyrektor Wykonawczy Fundacji Naukowej Norden Centrum, pan Marcin Fronia, zabrali również głos przedstawiciele polskich i duńskich miast. Wieczorem dla zaproszonych gości odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne w rezydencji Ambasadora.

 ""

 ""

Wśród uczestników spotkań w dniu 28 stycznia znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz z miast zaangażowanych w projekt oraz miast zainteresowanych włączeniem się do projektu, przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, firm, klastrów innowacyjnych w sektorze zdrowia i energii oraz przedstawiciele świata nauki.

 ""

 ""

 ""

Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce objęły projekt „Smart Living” swoim patronatem. Projekt jest realizowany we współpracy z EC Network, Norden Centrum i duńskimi przedsiębiorstwami.

Pod poniższymi linkami znajdą Państwo prezentacje prelegentów:

Anna Jakubowska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dr n. med. Artur Kowalik, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Hans Christian Christiansen, Gmina Kopenhaga

Leszek Drogosz, Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy

Łukasz Bilski, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu TechnologiiNajnowsze wiadomości

    Zobacz Wszystko