Skip to content

Dyskusja panelowa: Tworzenie zrównoważonych rozwiązań w energetyce - marzenie czy rzeczywistość?

19.03.2012  11:42

W pierwszej części śniadania prasowego głos zabrał Ambasador Danii, Thomas Østrup Møller, który przedstawił priorytety prezydencji Danii w Radzie UE związane z efektywnością energetyczna i energią odnawialną.

Ambasador rozpoczął od słów: „Energia była, jest i będzie także w nieokreślonej przyszłości tematem szczególnie istotnym dla nas wszystkich. Źródła, z których pozyskujemy energię oraz sposób, w jaki ją wykorzystujemy determinują nie tylko ekonomiczny potencjał państw i regionów, ale również wpływają na decyzje odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa.”

Ambasador kontynuował: „Przez lata pokazaliśmy (w Danii), że inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną oraz rozwój systemu energetycznego są możliwe przy jednoczesnym utrzymaniu silnego nacisku na wzrost gospodarczy”.

Ambasador podkreślił, ze Ambasada Królestwa Danii w Warszawie od lat pracuje nad tym, aby doświadczenia duńskiej transformacji stały się znane szerszej opinii publicznej w Polsce. Jednym z naszych narzędzi służących wymianie doświadczeń jest kampania Danish Suistainable Living, którą dzisiaj inaugurujemy razem z naszymi partnerami: duńskimi firmami Danfoss, Rockwool, VELUX i Vestas, a także naszymi partnerami z Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Duńskiej Agencji Energii, Duńskiego Ministerstwa Klimatu, Energii i Budownictwa. '

Jest nam bardzo miło, że przez cały rok będziemy pracować nad kampanią we współpracy z naszymi partnerami. Bieżący rok 2012 jest szczególnie istotny z racji zwiększonego zainteresowania Danią sprawującą prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna, zwłaszcza jej potencjał w budownictwie, były głównymi tematami, o których dyskutował panel zaproszonych gości. Wśród nich byli:

   1. Michal Ćwil (Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) - moderator
   2. Grzegorz Wiśniewski (EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej)
   3. Dr hab. Zbigniew Karaczun (Polski Klub Ekologiczny, Koalicja Klimatyczna, Katedra Ochrony Środowiska, SGGW)
   4. Waldemar Łagoda, Naczelnik Wydziału UE i Współpracy Międzynarodowej Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
   5. Maria Dreger, Menadzer ds. Norm i Standardow, Rockwool Sp. z o.o.
   6. Lidia Mikołajczyk-Gmur, Dyrektor Generalny Velux Polska Sp. z o.o.
   7. Kim Søe, Chief Specialist, Vestas Northern Europe A/S
   8. Andrzej Oczoś, Kierownik Wsparcia Technicznego, Danfoss Polska Sp. z o.o.

Maria Dreger - Rockwool zabierając głos w dyskusji powiedziała, że technologie wspierające efektywność energetyczną bronią się same, niemniej jednak systemowe wsparcie byłoby potrzebne, aby zwiększyć zainteresowanie nimi szerszych grup społeczeństwa.

Dziś, kiedy energia staje się coraz droższa, a zasoby surowców energetycznych wyczerpują się, energooszczędność jest koniecznością i szansą. Budownictwo, będące konsumentem ponad 40% energii, jest obszarem zainteresowań wszystkich: począwszy od polityków, po właścicieli i użytkowników budynków – stwierdziła Maria Dreger.

Lidia Mikołajczyk-Gmur – Dyrektor Generalny w firmie Velux nawiązała do budynków zeroemisyjnych. Sześć tego typu domów jest realizowanych przez Velux w pięciu krajach europejskich. Odpowiednie usytuowanie okien i budynku wg. stron świata oraz zastosowanie specjalnych przesłon, pozwala ochronić się przed stratami ciepła w zimie i znacznie obniżyć temperaturę wewnątrz w lecie. W budynkach zeroemisyjnych doskonale sprawdzają się również kolektory słoneczne.

Pompy ciepła, jak podkreślił Andrzej Oczoś - Danfoss, są kolejnym rozwiązaniem pozwalającym na wyjątkowo efektywną gospodarkę energetyczną w gospodarstwach domowych. Działanie pompy ciepła polega na odzyskiwaniu energii słonecznej z powietrza, gruntu lub wody. W niektórych przypadkach zastosowanie tego rozwiązania zmniejsza koszty ogrzewania nawet o 75%. Dzięki 130 milionom pomp ciepła zainstalowanym na całym świecie w budynkach mieszkalnych emisja CO2 została zmniejszona o 157 mln ton, co odpowiada 0,7% globalnej emisji CO2. Gdyby potencjał pomp był w pełni wykorzystany możliwe byłoby zmniejszenie globalnej emisji o aż 6%!

Unia Europejska stawia na efektywność energetyczną, bo tylko dzięki niej może być konkurencyjna i niezależna – byli co do tego zgodni wszyscy uczestnicy polsko-duńskiego panelu dyskusyjnego. Podobnie, jeśli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, których obecność w narodowym mixie energetycznym służy zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie przyczynia się to do tworzenia licznych nowych i ciekawych miejsc pracy, o czym mówił Kim Søe –Vestas, widząc w Polsce ogromny potencjał dla rozwoju energetyki wiatrowej. W związku z tym Vestas intensywnie rozwija swoja działalność w Polsce mając przekonanie, że nowa ustawa na temat odnawialnych źródeł energii będzie miała pozytywny wpływ na dalszy rozwój energetyki wiatrowej.

Ambasador - podsumowując swoja wypowiedź - podkreślił jak istotne jest wdrożenie dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej oraz dodał: „Komisja Europejska szacuje, że dzięki implementacji Dyrektywy powstaną nawet 2 miliony miejsc pracy. W większości będą to stanowiska lokalne, które nie będą mogły być zlecane na zewnątrz”. 
 Najnowsze wiadomości

  Zobacz Wszystko