Skip to content

SMART LIVING 2014-2017

""

Ambasada Królestwa Danii w Polsce, we współpracy z patronami honorowymi i partnerami strategicznymi, rozpoczęła w 2014 roku realizację trzyletniego projektu współpracy pod hasłem „SMART LIVING - w kręgu innowacji”. Projekt służy wymianie wiedzy, pomysłów i doświadczeń w kilku obszarach tematycznych służących idei „smart cities”:

 • efektywność energetyczna
 • inteligentna energia
 • energetyka odnawialna
 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodna
 • zdrowy styl życia

NA DRODZE DO INTELIGENTNEGO MIASTA

Ideą projektu „SMART LIVING” jest stworzenie platformy współpracy opartej na otwartym dialogu między światem nauki, polityki i biznesu. Obszary zurbanizowane, których rola rośnie ze względu na szybko rosnącą liczbę mieszkańców, stanowią jedno z najistotniejszych ogniw mających wpływ na jakość życia ludzi i stan środowiska. Stąd udział w projekcie miast, których ambicją i celem jest wdrażanie inteligentnych rozwiązań pozwalających na oszczędną i efektywną gospodarkę zasobami oraz tworzenie lepszego klimatu i warunków do życia w mieście. W 2014 roku następujące miasta włączyły się do projektu: Lublin, Kielce, Szczecin, Kraków, Warszawa.

Projekt „Smart Living” ma w założeniu zakończyć się realizacją konkretnych projektów pilotażowych.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Zrównoważony rozwój obejmuje nie tylko zagadnienia związane z energią i środowiskiem, ale wszystkie inne obszary, które wpływają na rozwój dobrobytu gospodarczego i społecznego. Będą one przedmiotem dyskusji szeregu wydarzeń w formie:

 • warsztatów w polskich miastach
 • wykładów gościnnych na uniwersytetach
 • debat eksperckich
 • debat medialnych
 • wizyt studyjnych w Polsce i Danii
 • publikacji tzw. Smart Handbook, czyli księgi dobrych praktyk (czerwiec 2015)

Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce objęły projekt „Smart Living” swoim patronatem. Projekt jest realizowany we współpracy z EC Network, Norden Centrum i duńskimi przedsiębiorstwami.

                    

""           ""         ""   

 ""          ""       ""  

 

""              ""      ""

 

""    ""     "" 

 

 

Partnerzy honorowi : 

""             ""            "" 

""             ""               ""

Kontakt

Thomas Rizk

Szef Działu Handlowego

Telefon: 22 565 29 29

E-mail: thoriz@um.dk