Skip to content

Filary kampanii Smart Living

""

 

Kampania Smart Living 2014-2017 skupia się na trzech obszarach dotyczących zdrowia, efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej i gospodarki odpadami.

Smart Living - efektywność energetyczna:

 • efektywność energetyczna w obszarze ciepłownictwa i przemysłu
 • efektywność energetyczna w budynkach i urbanistyce
 • smart grid 
 • efektywność w sektorze produkcji energii
 • inteligentne zarządzanie energią

 
Smart Living - gospodarka odpadami:

 • ekologiczne składowanie śmieci
 • od odpadów do energii
 • energia wiatru
 • energia słoneczna/fotowoltaiczna
 • biogaz i biomasa


Smart Living - zdrowie:

 • innowacje w służbie zdrowia zorientowane na pacjentów
 • udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych
 • ergonomiczne projektowanie produktów
 • klimat wewnętrzny budynków
 • nowe rozwiązania socjalne
 • cyfryzacja służby zdrowia