Skip to content

Smart Living - Efektywność energetyczna

 ""

Zagadnienie efektywności energetycznej jest jednym z filarów kampanii Smart Living. Nacisk położony jest na zwiększenie jej poprzez termomodernizację budynków, ale ma ona również duże znaczenie w obszarze energetycznym.

Kluczowe obszary:

  • efektywność energetyczna w obszarze ciepłownictwa i przemysłu
  • efektywność energetyczna w budynkach i urbanistyce
  • smart grid
  • efektywność w sektorze produkcji energii
  • inteligentne zarządzanie energią

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Partnerzy filaru Smart Living - Efektywność energetyczna 2014-2015 

""    ""

""    ""