Skip to content

Duńskie i polskie firmy sektora obronnego wzmacniają współpracę

07.07.2015  15:29
W Ambasadzie Danii w Warszawie odbyło się seminarium "Smart & Innovative Defence". Wydarzenie to stanowi pierwszy krok w kierunku zacieśnienia współpracy pomiędzy duńskim i polskim sektorem obronnym.

"" 

W środę 24 czerwca odbyło się w Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie seminarium "Smart & Innovative Defence". W wydarzeniu wzięło udział 14 duńskich firm, które – w ramach programu organizowanego przez duńskie ministerstwo spraw zagranicznych – przybyły do Warszawy, by znaleźć partnerów w największej polskiej firmie sektora obronnego, Polskiej Grupie Zbrojeniowej (PGZ) – spółce holdingowej, na którą składają się m.in.: Huta Stalowa Wola, OBRUM, Radwar i Rosomak.

Wydarzenie było zwieńczeniem dwóch lat pracy dyplomatycznej. Ideą partnerstwa polsko-duńskiego jest stworzenie synergii pomiędzy innowacyjnymi firmami duńskiego sektora obronnego a firmami polskimi, znanymi z solidnych, niezawodnych rozwiązań. Polska strona zyska w ten sposób dostęp do innowacyjnych technologii, podczas gdy duńskie firmy wejdą na polski rynek i otrzymają możliwość rozwinięcia swojej produkcji na jeszcze większą skalę. Współpraca ma charakter uzupełniający i jest korzystna dla obu stron, jednocześnie wzmacniając współpracę między Danią a Polską i zacieśniając ich stosunki w zakresie obrony narodowej.

Polski przemysł obronny tworzą w większości firmy państwowe. Po podjęciu decyzji o modernizacji armii Polska w ciągu ostatnich lat przyjęła strategię uaktualnienia technologii i rozwinięcia eksportu do państw trzecich. Cena, jakość i niezawodność tradycyjnych technologii stosowanych w Polsce postrzegane są jako najważniejsze czynniki konkurencyjności. Aby polska strona uznała duńskie firmy za atrakcyjnych partnerów, duńskie firmy musiały pokazać, że ich nowe, innowacyjne rozwiązania są niezawodne i mogą być stosowane w terenie.

Działania mające na celu bliższą współpracę innowacyjnych duńskich firm z polskim sektorem obronnym realizowane są w ramach strategii duńskich sił zbrojnych "Open for Business". Duński attaché obrony w Warszawie Jan Østrup Møller od dłuższego czasu służył jako skuteczny pośrednik w tych negocjacjach. Duńska armia zgodziła się, by zaprezentować polskim firmom, jak w praktyce stosowane są duńskie innowacyjne rozwiązania. Polska strona wykazała szczególne zainteresowanie tym, w jaki sposób Dania wykorzystuje interakcję pomiędzy firmami high-tech, uczelniami i innymi podmiotami, by uzyskać skuteczniejszą, a tym samym silniejszą, obronę narodową.

Seminarium stanowiło pierwszy krok na drodze zacieśnienia współpracy pomiędzy duńskim i polskim sektorem obronnym. Jesienią tego roku attaché obrony Jan Østrup Møller oraz dział handlowy Ambasady wraz z polskimi partnerami z PGZ będą dążyć do skonkretyzowania współpracy poprzez szereg projektów pilotażowych.

Więcej informacji:
Ambasada Królestwa Danii w Warszawie

Jens Thomsen
jentho@um.dk
+48225652929

Jan Østrup Møller
janost@um.dk
+48225652931