Skip to content

Dzielimy się doświadczeniami duńskiego sektora energetycznego

30.11.2016  16:38

28 listopada Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii zorganizował w Sejmie konferencję pt. "Nowe projekty". Zastępca szefa misji Ambasady Danii Mads-Emil Nygaard Stærk podzielił się duńskimi doświadczeniami w zakresie rozwoju polityki energetycznej. Podczas konferencji zaprezentował drogę, jaką przeszła Dania - od niemal całkowitego uzależnienia od importu energii na początku lat 70-tych do osiągnięcia 90-procentowej samowystarczalności energetycznej w 2014 roku. Omówił także temat zielonych technologii i ich pozytywnego wpływu na gospodarkę oraz znaczenie konsensusu politycznego w tworzeniu i realizacji polityki energetycznej.  W tym kontekście istotną kwestią były ambitne cele polityki energetycznej, którą Dania zrealizuje do 2020 roku i plan utworzenia w Danii do roku 2050 systemu, który nie jest zależny od paliw kopalnych.

Podczas spotkania, z prezentacją wystąpił także Henrik Hjortholm reprezentujący duńską firmę INSERO, zajmującą się tematyką e-mobilności.

Inspirująca dyskusja, która towarzyszyła konferencji dotyczyła głównie warunków współpracy państwa, samorządów i podmiotów prywatnych w realizacji projektów, zwłaszcza w odniesieniu do klastrów energetycznych.

Ambasada Królestwa Danii pragnie podziękować przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu  Górnictwa i Energii Ireneuszowi Zysce za zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji i możliwość podzielenia się doświadczeniami duńskiego sektora energetycznego z polskimi partnerami. Był to z pewnością dobry początek dla ściślejszej współpracy w przyszłości.

Program konferencji: http://ireneusz-zyska.pl/konferencja-nowe-projekty/

""

""

""

""Najnowsze wiadomości

    Zobacz Wszystko