Skip to content

Ambasador z wizytą w Lublinie

15.05.2015  15:42

W dniu 14 maja 2015 r. Ambasador Danii Steen Hommel już po raz trzeci odwiedził Lublin. Program wizyty był bardzo intensywny i obejmował różne wydarzenia. Dzień rozpoczął się wizytą na KUL-u, gdzie Ambasador spotkał się z Prorektorem KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Panią Urszulą Paprocką-Piotrowską. Następnie wspólnie dokonano otwarcia wystawy „The Happy Danes”, którą można oglądać w atrium Collegium Norwidianum KUL jeszcze przez tydzień. Po KUL-u wystawa będzie pokazywana także na innych lubelskich uczelniach.

Ważnym i bardzo ciekawym elementem wizyty na KUL-u było spotkanie ze studentami oraz przedstawicielami lokalnych władz reprezentowanych przez Zastępcę Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju Artura Szymczyka, Wicestarostę Powiatu Świdnickiego Waldemara Białowąsa oraz Członka Zarządu Powiatu Świdnickiego Jakuba Osina. Głównym tematem spotkania była duńska kultura rowerowa oraz wysokie poczucie szczęścia wśród Duńczyków.

Po spotkaniu na KUL-u Ambasador podjął lunchem finalistów akcji „Rowerem na uczelnię”, której patronował. Dyskusja dotyczyła oczywiście głównie tematów rowerowych.

Popołudniowa część wizyty Ambasadora Danii w Lublinie poświęcona była kwestiom biznesowym. Steen Hommel odwiedził zakład produkcyjny Browarów Lubelskich S.A. Perła i spotkał się z Prezydentem Miasta Lublina Krzysztofem Żukiem. Rozmowa koncentrowała się na możliwościach dalszego rozwoju współpracy gospodarczej i inwestycyjnej.

""

Powitanie na KUL: Ambasador Danii Steen Hommel, Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Urszula Paprocka-Piotrowska, Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL Anna Tarnowska-Waszak.

""

Otwarcie wystawy "The Happy Danes".

""

W spotkaniu z Ambasadorem udział wzięli: Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Jakub Osina, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Białowąs oraz Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju Artur Szymczyk.

""

""

""

""

Lunch z finalistami akcji "Rowerem na uczelnię".