Skip to content

Jakość powietrza - duńskie doświadczenia

18.01.2017  13:15

Jakość powietrza - duńskie doświadczenia

W zeszłym tygodniu nasza ambasada otrzymała wiele zapytań o duńskie sposoby na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. 9 stycznia Ambasador Danii Ole Egberg Mikkelsen udzielił Radiu Zet wywiadu na ten temat (link).

Dlaczego interesuje nas jakość powietrza w Danii?

90% Europejczyków mieszkających dziś w miastach oddycha niezdrowym powietrzem. Mieszkańcy Kopenhagi mogą wziąć głęboki wdech bez obawy o swoje zdrowie. Kopenhaga zajmuje drugie miejsce, zdobywając 87% maksymalnej liczby punktów, w przeprowadzonym niedawno badaniu dążenia 23 głównych miast europejskich do poprawy jakości powietrza (link). W rankingu tym Kopenhaga została pochwalona za doskonałą kulturę rowerową i wysiłki duńskiej stolicy na rzecz zmniejszenia liczby samochodów i pojazdów, które zanieczyszczają środowisko.

Jak to się stało?

Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Połączone siły władz i obywateli pracowały na obecny stan przez dziesięciolecia, począwszy od lat 50-tych. W tamtym czasie stosowanie paliw kopalnych (węgiel i torf) w piecach, które ogrzewały gospodarstwa domowe było głównym czynnikiem przyczyniającym się do zanieczyszczenia powietrza.
Podjęto jednak decyzję, by zacząć stosować bardziej przyjazne dla środowiska źródła ogrzewania. Od 1950 roku Dania zaczęła masowo inwestować w rozbudowę sieci ciepłowniczej, która obejmuje obecnie 63% duńskich gospodarstw domowych. 52% dostarczanej energii cieplnej pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Innym ważnym czynnikiem są coraz bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie izolacji i norm budowlanych. Budynki są jednym z największych odbiorców energii i absorbują około 40% całej energii zużywanej przez społeczeństwo. Właściwa izolacja i okna o niskim wskaźniku straty ciepła znacznie zmniejszają zużycie energii.

Odnawialne źródła energii, jak np. energia wiatrowa, są czystym źródłem energii, które nie generuje zanieczyszczenia powietrza. Obecnie ponad 1/3 duńskiej produkcji energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wiatrowych. Ponadto, zgodnie z duńskim doświadczeniem, turbiny wiatrowe są jednym z najtańszych sposobów na zwiększenie produkcji energii elektrycznej. W bardzo wietrzne dni, elektrownie wiatrowe mogą wyprodukować więcej energii elektrycznej niż wynosi jej całkowite zużycie w Danii.

Wykorzystanie gazu ziemnego, który jest uważany za najczystsze paliwo kopalne, zostało wprowadzone w latach 80-tych. Gaz ziemny pokrywa 20% całkowitego zużycia energii w Danii.

Innym ważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w miastach jest emisja związana z ruchem drogowym. W tej dziedzinie  Dania była pionierem zakazu stosowania ołowiu w benzynie  (1981 r.) i siarki w oleju napędowym (1999 r.). Samochody podlegają surowym regulacjom w celu ograniczenia emisji i mają zainstalowane filtry cząstek stałych. W związku z tym, poziom zanieczyszczenia spadł, podczas gdy ruch drogowy się zwiększył.

Oczywiście musimy wspomnieć o roli ruchu rowerowego w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza. Dania jest jednym z najbardziej przyjaznych rowerzystom krajów na świecie. W 2015 roku 45% mieszkańców Kopenhagi dojeżdżało do pracy rowerem. Tendencja ta nie ogranicza się jedynie do stolicy, ale jest widoczna we wszystkich większych miastach w Danii. Społeczna świadomość korzyści płynących z jazdy na rowerze oraz inwestycje w infrastrukturę rowerową niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju transportu rowerowego w Danii.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej:
Dania ma duże doświadczenie w promowaniu technologii, które mogą znacząco zmniejszyć emisję pyłów i gazów oraz zapewnić lepsze i czystsze powietrze:
https://stateofgreen.com/en/profiles/mim/news/denmark-exports-clean-air-solutions-worth-more-than-dkk-7-billion

W Ambasadzie Danii chętnie pomożemy, jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej albo skontaktować się z odpowiednimi duńskimi firmam lub władzami.

Smart Living
Izabela Jakobsen
Senior Commercial Advisor
izajak@um.dk
kom. +48 691 844 410

Obejrzyjcie film o tym, jak Ambasada Danii promuje czyste i zrównoważone miasta (link).