Skip to content

Honorowi Konsulowie Królestwa Danii w Polsce spotkali się w Warszawie

24.11.2017  17:45

24 listopada odbyło się w naszej ambasadzie doroczne spotkanie Honorowych Konsulów Królestwa Danii w Polsce. Omówiono mijający rok oraz nakreślono plany w zakresie polsko-duńskiej współpracy na rok przyszły. Wszystkie działy ambasady zaprezentowały najistotniejsze z ich punktu widzenia działania zaplanowane na rok 2018. Konsulowie przekazali najświeższe informacje z regionów.


Od lewej: szef działu handlowego Thomas Rizk oraz konsulowie: Maria Keller, Janusz Kahl, Krystian Ziemski, Andrzej Preiss i Krzysztof Apostolidis


Ambasador Danii w Polsce Ole Egberg Mikkelsen wita zebranych


Szef działu handlowego Thomas Rizk prezentuje wyniki za rok 2017

 Najnowsze wiadomości

    Zobacz Wszystko