Skip to content

Konsulat wystawia paszporty tymczasowe i przedłuża ważnoć isitniejących paszportów.
Wnioski wizowe należy składać za pośrednictwem ambasady Danii w Warszawie.
Kontakt: www.polen.um.dk

Konsulat - Szczecin