Spring til indhold

Produkter og ydelser

Det polske marked er stort. Det afspejler sig i størrelsen på Den Danske Ambassade i Warszawa. Handelsafdelingens ansatte har derfor stor indsigt i specifikke sektorområder og bred erfaring med at servicere danske virksomheder med at komme ind på markedet. Ambassadens mål er at være en ’one stop shop’         

Ydelser

Vi kan blandt andet hjælpe med følgende:

 • Identificering af potentielle handelspartnere – agenter, importører, distributører
 • Markedsinformationer og markedsundersøgelser
 • Outsourcing, herunder sitevisits
 • Præsentation af produkter til udvalgte kunder
 • Overvågning af markedet, konkurrenter og udviklingstendenser
 • Rekruttering 
 • Praktisk hjælp (organisere møder, leje af udstillingslokale og konference faciliteter)
 • Rådgivning og informationer om toldsatser og tekniske importbarrierer så som nødvendige attester, kvota og importprocedurer
 • Assistance inden for markedsføring – organisering af messer, kampagner, konferencer, medie samarbejde, planlægning og implementering af produktpræsentation mm.
 • Kontakt/forhandlinger med offentlige institutioner
 • Overvågning af offentlige udbud
 • EU og andre støttemuligheder
 • På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om hvad Eksportrådet tilbyder. 

Priser
Prisen på rådgivningsydelser er Eksportrådets til enhver tid gældende timesats + evt. omkostninger (gratis tilbud udarbejdes). Dog med en minimumsbetaling på 3 timer,- pr. opgave. Læs mere her.

Der er dog altid mulighed for at opnå en gratis ydelse svarende til højst én times arbejde ved henvendelse til ambassaden. Kontakt venligst ambassaden.

Tilskud
Er din virksomhed klar til eksport?
Ønsker du at udvide din eksport?
Har du brug for et økonomisk tilskud for at komme i gang?
Eksportstartprogrammet giver 50 % rabat på timeprisen af rådgivningsydelser og tilbuddet gælder for alle brancher.
Læs mere om tilbuddet på http://www.eksportstart.dk.

Eksportrådets Vitusprogram
Eksportrådets Vitusprogram er for lidt større virksomheder, som gerne vil hurtigt ind på et eksportmarked. 
 

Finansiel rådgiver for Central- og Østeuropa
Danske virksomheder kan nu få gratis indledende rådgivning omkring finansieringsmuligheder i forhold til deres eksport-og investeringsaktiviteter. Rådgivningen dækker danske finansieringskilder, specielt garantier stillet af Eksport Kredit Fonden (EKF), lokale og internationale finansieringsmuligheder samt EU fonde. Landene i fokus er Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien.

Målet med denne nye service, som eksportrådet har udviklet i samarbejde med EKF, er at skabe bedre finansieringsmuligheder, minimere risici og øge udbyttet for danske eksportører. Den finansielle rådgivning vil sikre, at interesserede virksomheder får information om relevante finansieringsordninger, som er tilgængelige i fokuslandene. Et eksempel herpå kunne være: EKF cleantech garantier, EU tilskud til innovative investeringer, regler om skatteundtagelse og attraktive lån fra lokale finansieringskilder til investering i vedvarende energi.   

Thomas Rizk, Chef for Handelsafdelingen, har stor erfaring med rådgivning af danske virksomheder omkring spørgsmål vedrørende incitamentsordninger. Han har desuden været tilknyttet en række EU støttede projekter, og har bistået en række danske virksomheder omkring opstartsfasen i landet, deltagelse i offentlige udbudsrunder og i udarbejdelsen af strategier for virksomheder med ønske om at etablere sig i Polen.        

I krisetider er det altafgørende, at danske virksomheder er i stand til at skabe sig et overblik over de forskellige finansieringsmuligheder, de kan benytte sig af, som kan mindske virksomheders risici og styrke virksomhedernes position på det Central- og østeuropæiske marked. Vi behandler alle forespørgsler individuelt for at sikre, at alle finansieringsmuligheder bliver afdækket. Rådgivningen er ikke kun for store virksomheder, men også for små og mellemstore virksomheder – udtaler Thomas Rizk.

Interesserede virksomheder kan kontakte:
Thomas Rizk
Chef for Handelsafdelingen

Tlf.: +48 22 565 29 29
e-mail: thoriz@um.dk 

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk