Spring til indhold

Rekrutteringsservice

Eksportrådet i Warszawa tilbyder professionel rekrutteringsservice for alle erhvervssektorer, for både faglært og ufaglært arbejdskraft.

Gennem vores kontaktnet har vi opbygget en bred viden om rekruttering. Dette omfatter:

En vidensbase om lønniveau, arbejdsløshed, uddannelser med mere i de forskellige regioner og sektorer.
En kontaktbase med kontakter til universiteter, karrierecentre, jobformidlinger, job baser og andre.
Herudover har ambassaden modtaget mange direkte henvendelser fra store grupper, som er interesseret i at arbejde i Danmark. I opfølgning på de forskellige informationstiltag har vi organiseret jobsøgere i en stor rekrutteringsbase.

Rekrutteringsproces for ufaglært arbejdskraft:  

 • Søgning i interne databaser
 • Annoncering
 • Forudgående udvælgelse
 • Præliminære interviews af kandidater
 • Verificering af referencer
 • Præsentation af kandidater
 • Endelige interviews
 • Oplæg til ansættelseskontrakter  

Rekrutteringsproces for højere stillinger, ingeniører og faglærte arbejdere: 

 • Søgning i interne databaser
 • Søgning i eksterne databaser
 • Undersøgelser
 • Annoncering
 • Forudgående udvælgelse
 • Præliminære interviews af kandidater
 • Verificering af referencer
 • Præsentation af kandidater
 • Tests
 • Endelige interviews
 • Oplæg til ansættelseskontrakter 

Eksempel på rekrutteringsproces:
 
1) Jobbeskrivelse Baseret på kundens input udarbejdes en jobbeskrivelse til verifikation af profil 
2) Databasesøgning Søgning i ambassadens egen interne base eller anvendelse af eksterne (primært) kommercielle baser 
3) Udarbejdelse af annonce På grundlag af profil og kundens ønsker placeres en jobannonce i udvalgte medier
4) Præselektionering På grundlag af profiler og modtagne/ fundne CV’er udvælges en første gruppe
5) Short-listing I dialog med kunden bringes listen ned til det første bruttohold
6) Første interview Der gennemføres interviews med bruttoholdet. Der udarbejdes evaluerings-rapporter til kunden
7) Endeligt interview På grundlag af rapport og drøftelse med kunden gennemføres endeligt interview med deltagelse af kunden og/eller ambassaden
8) Kontrakt I samarbejde med advokat udarbejdes kontrakt på polsk og engelsk (dansk)

Pris
Pris for ambassadens rekrutteringsservice er baseret på den til enhver tid gældende timesats i Eksportrådet. Et individuelt tilbud vil blive udarbejdet ved hver forespørgsel.

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk