Spring til indhold

Forretningskulturen i Polen

Omgangsformen i Polen er formel, og decentraliserede organisationsformer er ikke udbredte. Generelt kan det anbefales ved mødet med polsk kultur at udvise stor høflighed, respekt og i en startfase en formel form.

Forretningsetiketten er lig den øvrige europæiske med håndtryk, visitkort og en formel omgangstone. Med et par polske gloser kommer man langt, det bliver værdsat. Der gælder ingen specielle forhold for kvindelige forretningsfolk. Mange virksomheder bruger oversætterhjælp, når de driver forretning i Polen.

Din repræsentant i Polen skal ideelt set være af polsk afstamning, men et indgående kendskab til landet og dets traditioner og normer kan også gøre det.
Ydermere er en opbygning af stærke relationer til polske parter med betydning for salget afgørende for succes. Sådanne stærke relationer baseret på fortrolighed, tillid og hjælpsomhed opbygges med tiden og kræver en indsats. Udgangspunktet for de gode relationer er, at den udenlandske part viser respekt over for den polske part. Desuden kan indsatsen bestå i at søge at inddrage mere personlige aspekter i forholdet, udvise interesse for den polske part – og evt. indtage et måltid sammen. Graden af alkoholforbrug kan bestemmes af den polske part, og i dagtimerne er det ganske begrænset og som regel ikke eksisterende.
Forretning i Polen kan være tidskrævende. Beslutninger træffes langsomt, fordi rutiner ikke foreligger, lovene er uklare eller forskellige instanser skal høres. Dertil kommer, at mange embedsmænd frygter at træffe de forkerte beslutninger. Således er vedholdenhed nødvendig, når beslutninger i den offentlige administration afventes.
Polen er dog også et ganske dynamisk land med meget aktive og dynamiske virksomheder, der hurtigt træffer beslutninger, og som har lært at agere i et omskifteligt miljø. Entreprenørånden er stærk i Polen, hvor de mange små virksomheder var blandt drivkræfterne i den økonomiske fremgang i 1990erne.

Samarbejdspartnerne er mere formelle
Alle mulige samarbejdsformer anvendes. De danske virksomheders repræsentation i Polen spænder vidt, fra egne datterselskaber over eneforhandlere, importører og agenter til direkte salg til slutbrugere.

Polske samarbejdspartnere er mere formelle, når samarbejdsaftaler og kontrakter skal indgås. Skriftlige aftaler, underskrifter og stempler har en helt anden betydning end f.eks. i Danmark.
Opstår der tvister omkring indgåede aftaler, løses disse som regel ved domstolene. Retssager i Polen er ofte meget langvarige og omkostningsfulde i tidsforbrug og advokathonorarer.

Takt og tone
Dansk humor og uformel optræden kan være vanskelig at forstå for polske parter, hvis de stærke relationer ikke er opbygget. Polen har ikke haft et 68-oprør og deraf følgende frafald af formel tilgang samt degradering af autoriteter. Derfor kan den danske lige-til holdning ikke i alle tilfælde anvendes i en polsk sammenhæng, hvor respekten for autoriteter er udbredt og dybt forankret. Afslappethed kan dog opnås efter dansk indsats.

Historisk og kulturelt har Polen mest tilfælles med den central- og vesteuropæiske kulturkreds, hvorfor det anbefales at omtale Polen som et centraleuropæisk land frem for et østeuropæisk land.
 
Fremherskende fremmedsprog er russisk (23 %), mens engelsk tales af 17 % af befolkningen, dog er dette tal 54%, hvis man kun medtager de 18-24-årige. Omkring halvdelen af befolkningen taler et fremmedsprog, dvs. enten russisk, engelsk, tysk eller fransk.

Kontortider
I Polen er arbejdsugen på 40 timer.
De fleste offentlige institutioner er åbne fra klokken 8 til klokken 16, dog er nogle kontorer og firmaer åbne fra klokken 7 til klokken 15.

Warszawa skyline

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk
Læs mere om rammebetingelser og handelsbarrierer i Polen her.
Se vores rapport om forskelle i forretnings- og virksomhedskultur mellem Polen og Danmark her