Spring til indhold

Anti-korruptionsværktøjer

Korruption kan være en alvorlig handelshindring og koster danske virksomheder ordrer på udenlandske markeder. Samtidig er opmærksomheden og kravene til danske virksomheder på dette område stærkt stigende i disse år.

Ambassaden tilbyder rådgivning og enkle værktøjer til at undgå korruption og mindske risici forbundet med at investere i lande, der er præget af høj korruption. Erfaringer viser, at viden og systematisk risikostyring kan forebygge mange af de krav om korruption, som danske virksomheder udsættes for. Ambassaden kan blandt andet hjælpe med følgende opgaver i forbindelse med antikorruption:

  • Landespecifik information om korruption, herunder viden om særligt udsatte markeder, sektorer og regioner
  • Risikoafdækning på baggrund af virksomhedens nuværende og potentielle markedssituation
  • Hjælp til identifikation og indledende screening af agenter, konsulenter og distributører
  • Hjælp til udarbejdelse af kontrakter, hvor anti-korruption er indarbejdet
  • Vejledning i forbindelse med offentlige udbud
  • Adgang til netværk af lokale organisationer, der arbejder med korruptionsspørgsmål
  • Information om relevant national og international lovgivning på antikorruptionsområdet
  • Assistance i forhold til offentlige myndigheder

Polen ligger i 2013 på en 38. plads i Transparency International's korruptionsindex. For flere informationer se linket i menuen til højre.

The Trade Council har en intern antikorruptionspolitik som fastlægger klare retningslinjer for hvordan alle medarbejdere i The Trade Council skal forholde sig til korruption og bestikkelse. Den interne politik bygger på et ”nul-tolerance princip” overfor korruption og bestikkelse.

Alle medarbejdere i The Trade Council såvel på repræsentationerne i udlandet som i København er underlagt en anmeldelsespligt, hvis de får kendskab til konkrete tilfælde af danske virksomheders brug af bestikkelse.
Tilsvarende gælder ved kendskab til, at  The Trade Councils medarbejdere, herunder lokalansatte giver eller modtager bestikkelse. Anmeldelse sker til Udenrigsministeriet i København, der træffer beslutning om evt. underretning af danske eller udenlandske myndigheder, herunder eventuel politianmeldelse. Det gælder uanset om forholdet er begået i Danmark eller i udlandet, og uanset hvordan oplysningerne er kommet i The Trade Councils besiddelse.

Du kan læse mere om, hvordan virksomheder kan undgå korruption på Udenrigsministeriets anti-korruptionsportal i menuen til højre.

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk