Spring til indhold

Vores assistance / Our services

Ydelser / Services

På The Trade Councils hjemmeside kan du læse mere om hvad vi tilbyder, vores tilskudsprogrammer og samarbejdspartnere. Klik her for at læse mere.

 

/ On the Trade Council’s webpage you can read more about what we offer, our subsidy programs and partners. Click here to read more.

 

Priser / Prices

Du får altid et forudgående tilbud på en opgave, og det er gratis, hvis vi kan hjælpe dig inden for en time. Herefter koster vores rådgivningsydelser DKK 995 i timen pr. 1 januar 2019. Denne takst dækker rådgiverens arbejdstimer. Der er en mindstepris pr. individuelt løst opgave á 2.98 kr., derudover skal udlæg til f.eks. indkøb af materialer, indkøb/fremskaffelse af oplysninger, udgifter til tjenesterejser i forbindelse med opgaven osv. refunderes. Tilbuddenes omfang og indhold justeres løbende efter klienters behov for at sikre det bedst mulige resultat. Ønsker du at læse mere om vores priser og forretningsbetingelser er de tilgængelige på The Trade Councils hjemmeside her.

 

/ You always get a preceding offer on a task and it is free if we can help you within the first hour. After this, our consultancy services cost DKK 995 per hour of of 1 January 2019. This rate covers the adviser's hours spent on delivering the requested service. The minimum price per individual service provided is DKK 2,985. In addition, outlays incurred in connection with performing the service, such as materials purchase, information purchase/procurement, business travel expenses, etc. must also be reimbursed. The extent and content of our offers are continuously adjusted in dialogue with the client to ensure the best possible results. If you want to know more about our prices and business terms, they are available on the Trade Council’s page here.

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk