Spring til indhold

Vil du i praktik på den danske ambassade i Warszawa?

12.06.2020  10:09

Vil du i praktik på den danske ambassade i Warszawa?

Polen er en central samarbejdspartner for Danmark – og du kan være med til at styrke samarbejdet!

Som Danmarks naboland og med næsten 40 mio. indbyggere spiller Polen en vigtig rolle for danske interesser inden for en bred vifte af politikområder. Hvad enten det drejer sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik eller handelspolitik, så er Polen en central samarbejdspartner for at pleje de danske interesser.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Ambassaden i Warszawa tilbyder løbende praktikophold af et halvt års varighed i ambassadens handelsafdeling (to handelspraktikanter), forsvarsafdelingen og den politiske afdeling.

Ambassaden i Warszawa byder på et afvekslende, dynamisk og ungt arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Ambassaden lægger desuden vægt på faglig og personlig udvikling. Vi løfter i flok, så der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af de opgaver, som en dansk ambassade løser. Vi lægger afgørende vægt på, at vores praktikanter får et højt uddannelsesmæssigt udbytte af praktikopholdet. Din praktikvejleder vil løbende sikre, at det er tilfældet. 

Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte bekendtskab med en anderledes, levende og spændende storby, som har sine historiske tidslommer og samtidig er i hastig udvikling.


Praktikantstillingerne:

Som praktikant på ambassaden får man gode muligheder for at anvende teori i praksis. Man arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver. Praktikanter følger med i udviklingen på deres pågældende arbejdsområde og bidrager til udarbejdelse af indberetninger og svar på forespørgsler og spiller en vigtig rolle i ambassadens samlede formidling og kommunikation, herunder på sociale medier. Praktikanter deltager derudover også i møder, pressebriefinger og konferencer på og uden for ambassaden.


Politisk afdeling

Den politiske afdeling følger polsk indenrigs- og udenrigspolitik, herunder særligt EU-relaterede spørgsmål. Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde bl.a. ved udarbejdelsen af indberetninger, rapporter, foredrag samt besvarelse af borgerhenvendelser. Praktikanten vil i vidt omfang deltage i afdelingens mødevirksomhed. Praktikanten vil også spille en vigtig rolle i ambassadens eksterne kommunikationsarbejde.
 
Gennem opholdet vil der være mulighed for at opnå et dybere indblik i polske samfundsforhold, praktisk erfaring med EU's institutioner og opbygning samt kendskab til ambassadens og Udenrigsministeriets virke, herunder arbejdet med at brande Danmark i Polen.

Handelsafdelingen

Handelsafdelingen fremmer danske erhvervsinteresser i Polen og yder via et team af professionelle konsulenter bistand til det danske erhvervsliv. Du vil få et indgående kendskab til danske virksomheders internationaliseringsproces, herunder markedsspecifikke problemstillinger og muligheder. Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde med bl.a. ekstern kommunikation, herunder udarbejdelse af nyhedsbreve, artikler, opdatering af hjemmeside og besvarelse af borgerhenvendelser. I løbet af opholdet vil der være mulighed for at få kendskab til det polske marked, der netop nu vurderes at have et stort potentiale for danske virksomheder.

Forsvarsafdelingen

Forsvarsafdelingen har som hovedopgave at formidle samarbejde mellem det danske og polske forsvar. Praktikanten bistår forsvarsattachéen i det daglige arbejde bl.a. ved udfærdigelse af et ugentligt nyhedsbrev og indberetninger om forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Derudover beskæftiger praktikanten sig med forsvarets organisation og opgaver samt det forsvarsindustrielle område. Formålet med praktikantordningen er at give danske studerende et indblik i udenrigstjenestens arbejdsopgaver på en måde, der bidrager til praktikanternes udvikling og uddannelse.


Hvem er du?

Du bør have en bachelorgrad fra en samfundsvidenskabelig uddannelse eller tilsvarende relevant uddannelse, f.eks. indenfor kommunikation og formidling. Under alle omstændigheder er erfaring med formidling og kommunikation, herunder på sociale medier en stor fordel. For at kunne komme i betragtning skal du være dansk statsborger eller have længerevarende tilknytning til Danmark samt være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.


Som person skal du være i stand til at tænke og arbejde både selvstændigt, i teams og på tværs af ambassadens afdelinger. Derudover er du som person initiativrig, engageret og har et godt humør. Det fælles arbejdssprog på ambassaden er engelsk. Kendskab til polsk vil være en væsentlig fordel, men er ikke et krav.


Praktikperiode

1. august 2017 – 31. januar 2018.


Generelle vilkår

Praktikstillingerne varer 6 måneder med start den 1. august 2017. Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den pågældendes studiested tillader det. Herudover vil der være mulighed for at skrive en praktikopgave under praktikopholdet, som eventuelt vil kunne indgå i studiesammenhæng.


Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter for ca. 2.500 kr. om måneden.


Ansøgning

Ansøgning, CV og karakterudskrift fremsendes i en samlet pdf-fil til wawamb@um.dk med tydelig angivelse af, hvilken/hvilke stillinger du er interesseret i. Ansøgningen skal være ambassaden i hænde senest den 3. marts 2017. Såfremt du har spørgsmål til indholdet af stillingerne, er du velkommen til at kontakte souschef Mads-Emil Nygaard Stærk, mob. +48 601 259 023. Se desuden mere om den danske ambassade i Warszawa og Eksportrådets arbejde på www.polen.um.dk.


Du kan desuden kontakte de nuværende praktikanter for yderligere baggrund og praktiske informationer:


Politisk afdeling: Patricia Schrieder,
e-mail: patsch@um.dk  
tlf.: +48 22 565 29 38

Forsvarsafdeling: Mila Bahir,
e-mail: milbah@um.dk
tlf.: +48 22 565 29 37


Handelsafdeling:
Magnus Fabritius de Tengnagel, e-mail: magten@um.dk
tlf.: +48 22 565 29 47Seneste nyt

    Se alle