Spring til indhold

Afgivelse af brevstemme i Polen til folkeafstemningen den 3. december 2015

13.11.2015  14:21

Der skal afholdes folkeafstemning, om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i Danmark, torsdag den 3. december 2015, men du har allerede nu mulighed for at brevstemme.
For at stemme, skal man være optaget på valglisten. Læs mere om udlandsdanskeres valgret på følgende link

Læs mere om retsforbeholdet og tilvalgsordningen på hjemmesiden www.3december.dk
Danske statsborgere, der er optaget på valglisten og opholder sig midlertidigt i Polen, vil have mulighed for at brevstemme på ambassaden i Warszawa og på de honorære konsulater i Polen: http://polen.um.dk/da/rejse-og-ophold/menu-1/konsulater-i-polen/


Der er ikke fastsat nogen frist for at afgive brevstemme i Polen. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være den relevante kommune i hænde inden afstemningen påbegyndes i Danmark kl. 09:00 den 3. december 2015.
Ambassaden er åben for stemmeafgivning på følgende tider: mandag – fredag: fra kl. 10:00 – 15:00. 


Venligst medbring ID (f.eks. pas eller kørekort).
Kontakt venligst de honorære konsulater med henblik på forudgående aftale for stemmeafgivning.
Eventuelle spørgsmål kan stiles til ambassaden.