Spring til indhold

Brevstemmeafgivning til grønlandske lokalvalg den 6. april 2021 

16.04.2020  20:05

Brevstemmeafgivning til grønlandske lokalvalg den 6. april 2021 
Grønlandske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Polen, men har fast bopæl på Grønland, har mulighed for at brevstemme til kommunalvalget på Grønland den 6. april 2021 her i Polen.
Det er allerede nu muligt at brevstemme ved personligt fremmøde på den danske ambassade i Warszawa (fra mandag til fredag mellem 10.00 – 15.00) samt de danske honorære konsulater i Polen.
Brevstemmemateriale fås ved henvendelse til den danske ambassaden i Warszawa eller honorære konsulat.
Ambassaden anbefaler, at brevstemme i god tid, da afgivne brevstemmer skal være nået frem til valgstedet, inden afstemningens afslutning på valgdagen for at komme i betragtning.   

Husk at medbringe pas, kørekort eller anden legitimation.
Yderligere oplysninger kan fås her


English version
Postal voting for the Greenlandic local elections on 6 April, 2021 
Greenlandic voters who are temporarily staying in Poland, but have permanent residence in Greenland, have the opportunity to can cast their postal vote at the Danish Embassy in Warsaw (Monday – Friday between 10.00 a.m. and 3.00 p.m.) or one of the Danish Honorary Consulates in Poland.

Voting material is available at the Danish Embassy in Warsaw and consulates. 
The Embassy recommends postal voting in good time, as postal votes must have reached the municipality of Greenland when voting ends on the voting day: 6 April 2021 at 8pm. to be included in the election.
Remember to bring your passport, driver's license or other identification.
More info here