Spring til indhold

Valg til Folketinget den 5. juni 2019

04.05.2017  11:56

Den 7. maj udskrev Statsministeren valg til Folketinget til afholdelse onsdag den 5. juni 2019.

BREVSTEMNING PÅ AMBASSADEN OG KONSULATERNE

Er jeg stemmeberettiget?

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Hvis du er flyttet til udlandet og i forbindelse hermed har frameldt dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende:
* personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening.
* personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af.
* personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation.
* personer, som studerer i udlandet.
* personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet.
* de pågældendes ægtefælle eller samlever.

Hvis du er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for Danmark, anses du alligevel for at have fast bopæl her, hvis du er rejst ud efter den 1. juli 2000. Statsudsendte anses derfor for at have fast bopæl i Danmark uanset deres ophold i udlandet.

Personer, der opholder sig i udlandet, anses også for at have fast bopæl i Danmark, hvis de har i sinde at vende tilbage inden for to år efter udrejsen.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i. 

Hvordan stemmer jeg?

Det er allerede nu muligt at brevstemme ved personligt fremmøde på Den Danske Ambassade i Warszawa samt de danske honorære konsulater i Polen. Vær venlig at melde din ankomst telefonisk, førend du ønsker at brevstemme på ambassaden eller konsulaterne.
Husk at medbringe pas, kørekort eller anden legitimation.

En brevstemme skal være afgivet i så god tid, at den kan være sendt hjem til vedkommende kommune og være afleveret på vedkommende afstemningssted, inden afstemningen begynder kl. 9 på valgdagen. Derfor anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest torsdag den 30. maj 2019.

Når du møder op for at afgive din stemme, vil du få udleveret brevstemmematerialet samt en vejledning til, hvordan det udfyldes.

Vil du vide mere?

Yderligere information kan læses på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside via følgende links:
www.valg.oim.dk
www.valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret.aspx
www.ft.dk/da/folketingsvalgSeneste nyt

    Se alle