Spring til indhold

Den Danske Ambassade i Warszawa søger en praktikant til afdelingen for politik/kommunikation og en til forsvarsafdelingen

Ansøgning til praktik i efterårssemestret 2020 er nu åben. Deadline er 1. marts 2020.
Vi søger en praktikant til afdelingen for politik og kommunikation og en til forsvarsafdelingen.
Ansøgning til praktik i efterårssemestret 2020 er nu åben. Deadline er 1. marts 2020.

Hvad kan du forvente af et ophold hos os?

Ambassaden i Warszawa tilbyder løbende praktikophold af et halvt års varighed, hvor du kan blive fagligt udfordret, samtidig med at du får mulighed for at stifte bekendtskab med en anderledes, levende og spændende storby. Warszawa er i konstant udvikling med mange interessante nybyggerier såvel som historiske tidslommer.

Som praktikant på ambassaden i Warszawa vil du opleve et afvekslende, dynamisk og ungt arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Vi løfter i flok, så der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af de opgaver, som en dansk ambassade løser. Ambassaden lægger desuden vægt på faglig og personlig udvikling, og på at vores praktikanter får et højt uddannelsesmæssigt udbytte af praktikopholdet. Din praktikvejleder vil løbende sikre, at det er tilfældet. 

Praktikantstillingerne:

Afdelingen for politik og kommunikation:

Den politiske afdeling følger polsk indenrigs- og udenrigspolitik, herunder særligt EU-relaterede spørgsmål. Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde blandt andet ved udarbejdelsen af indberetninger, rapporter, foredrag samt besvarelse af borgerhenvendelser. Praktikanten vil i vidt omfang deltage i afdelingens mødevirksomhed. Praktikanten vil også spille en vigtig rolle i ambassadens eksterne kommunikationsarbejde.

Gennem opholdet vil der være mulighed for at opnå et dybere indblik i polske samfundsforhold, praktisk erfaring med EU's institutioner og opbygning samt kendskab til ambassadens og Udenrigsministeriets virke, herunder arbejdet med at ”brande” Danmark i Polen.

Forsvarsafdelingen:

Forsvarsafdelingen har som hovedopgave at formidle samarbejde mellem det danske og polske forsvar. Praktikanten bistår Forsvarsattachéen i det daglige arbejde bl.a. ved udfærdigelse af et ugentligt nyhedsbrev og indberetninger om forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål og forsvarets organisation og opgaver.

Mere specifikt vil praktikanten have lejlighed til bl.a. at opnå praktisk erfaring med lettere sagsbehandling inden for følgende områder: Dansk og polsk forsvars- og sikkerhedspolitik, dansk-polsk forsvarssamarbejde, NATO’s status som sikkerhedspolitisk forum, herunder NATO’s rolle som integrerende og transformerende institution, forsvarsindustrielle problemstillinger og spørgsmål vedrørende demokratisk kontrol med væbnede styrker og civil-militære relationer i øvrigt.

Hvad forventer vi af dig?

Du bør studere på et universitet fra en samfundsvidenskabelig uddannelse eller tilsvarende relevant uddannelse. Gerne også erfaring med formidling og kommunikation. For at kunne komme i betragtning skal du være dansk statsborger eller have længerevarende tilknytning
til Danmark samt være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.

Som person skal du være i stand til at tænke og arbejde både selvstændigt, i teams og på tværs af ambassadens afdelinger. Derudover er du som person initiativrig, engageret og har et godt humør. Det fælles arbejdssprog på ambassaden er engelsk. Kendskab til polsk vil være en væsentlig fordel, men er ikke et krav.

Praktikperiode:

1. august 2020 – 31. januar 2021.

Generelle vilkår:

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den pågældendes studiested tillader det. Herudover vil der være mulighed for at skrive en praktikopgave under praktikopholdet, som eventuelt vil kunne indgå i studiesammenhæng. 

Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter
for ca. 2.500 kr. om måneden. 

Ansøgning, CV og karakterudskrift fremsendes i en samlet pdf-fil til wawamb@um.dk
med tydelig angivelse af, hvilken/hvilke stillinger du er interesseret i. 

Vi hilser ansøgninger fra alle dele af Rigsfællesskabet velkommen. Ansøgningen skal være ambassaden i hænde senest den 1. marts 2020

Såfremt du har spørgsmål til indholdet af stillingerne, er du velkommen til at kontakte souschef Mads-Emil Nygaard Stærk, madsta@um.dk, mob. +48 601 259 023. Se desuden mere om den danske ambassade i Warszawa på www.polen.um.dk.