Spring til indhold

Dansk statsborgerskab

Dobbelt statsborgerskab

Den 18. december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).

Loven træder i kraft den 1. september 2015 . Indtil loven træder i kraft vil de hidtidige regler finde anvendelse.

Nærmere oplysninger vedr. dansk statsborgerskab kan finds here 

 

 

 

 

 

 

 

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne .