Spring til indhold

Gebyrer

Reviderede gebyrer for ydelser leveret af danske ambassader

Bekendtgørelsen om betaling for ydelser fra den danske udenrigstjeneste er blevet ændret fra 1 januar 2015. Revisionen er nødvendigt både at justere for inflation og sikre, at de tjenester, afspejler de faktiske omkostninger.

De nærmere oplysninger om ændringerne kan findes i bekendtgørelsen selv, men nogle af de store ændringer er fremhævet nedenfor:

Gebyret for udstedelse af pas er blevet ændret til DKK 960. Dette omfatter almindelige pas, provisoriske pas, pas til personer, der ikke er fyldt 18 år, pas til personer over 65 år, EU-nødpas, laissez-passer, samt ændringer pas osv. Det har været nødvendigt at justere gebyret for at afspejle de faktiske omkostninger forbundet med udstedelse af et pas.

Desuden skal den særlige gebyr uden kontortid af missionen samt på officielle lukkedage gælder både for udstedelse af pas og forlængelse af pas.

Den Timebetalingsmetoden for at levere tjenester inden for konsulære og eksportfremme) er blevet hævet fra DKK 950 til DKK 960 at afspejle de faktiske udgifter.

En række andre gebyrer, der er beregnet ud fra time gebyret er blevet justeret som følge. Opmærksomheden henledes på, at det særlige gebyr, der opkræves for udstedelse af pas og forlængelse af pas uden for kontortid af missionen samt på officielle lukkedage, skal hæves fra kr. 3890 og kr. 3905 til henholdsvis kr. 5185 og kr. 5580 hhv.

Bemærk, at ikke alle ændringer i bekendtgørelsen er angivet ovenfor. Den fulde version af den reviderede bekendtgørelse om betaling for ydelser fra den danske udenrigstjeneste og den tilhørende vejledning til bekendtgørelse om betaling for ydelser fra den danske udenrigstjeneste er tilgængelig på hjemmesiden for det danske udenrigsministerium.

Gebyrlisten kan findes her.

 

 

 

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne .