Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab

 

Ambassaden meddeler, at ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger skal følgende dokumenter forelægges de polske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Polen med en polsk statsborger eller hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab.

  1. Ægteskabsattest udstedt af din (seneste) hjemkommune i Danmark, hvis I begge er danske statsborgere eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Har i ikke begge dansk statsborgerskab eller tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, skal du søge om ægteskabsattesten ved Familieretshuset. Det skal fremgå af attesten, om den danske part er ugift/skilt/enke/enkemand.  

  2. Fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis
  3. Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling.

Ovennævnte dokumenter skal oversættes til polsk af en statsautoriseret translatør. Det bemærkes, at dokumenterne skal forelægges de polske myndigheder mindst 1 måned før ægteskabets indgåelse.

 

 
 

 

 

 

 

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne .