Spring til indhold

Besiddelse af narko i Polen

Polsk lov tillader kun anvendelse af narkotika til medicinske og videnskabelige formål. Enhver besiddelse og brug af narko er ulovlig og har strafferetlige konsekvenser.

Strafferammen er fængsel i indtil 3 år plus bøde, men kan i særlige grove tilfælde stige til 5 år plus bøde. Besiddelse af mindre mængder af narko straffes med fængsel i indtil 1 år. Der findes ikke en fast grænse mellem mindre mængder og større mængder af narko. Hvert enkelt tilfælde behandles individuelt

 

 

 

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne .