Gå til indhold

Den Danske Ambassade i Warszawa søger to praktikanter til handelsafdelingen

Ansøgning til praktik i efterårssemestret 2021 er nu åben. Deadline er 1. marts 2021.


Med næsten 40 mio. indbyggere og som naboland til Danmark spiller Polen en stadig vigtigere rolle for danske kommercielle interesser inden for en bred vifte af brancher. Energi, Sundhed og ICT er nogle af de centrale sektorer, hvor Polen i dag er en central handelspartner for Danmark.

Hvad kan du forvente af et ophold hos os?
Ambassaden i Warszawa tilbyder løbende praktikophold af et halvt års varighed, hvor du kan blive fagligt udfordret, samtidig med at du får mulighed for at stifte bekendtskab med en anderledes, levende og spændende storby. Warszawa er i konstant udvikling med mange interessante nybyggerier såvel som historiske tidslommer. Som praktikant på ambassaden i Warszawa vil du opleve et afvekslende, dynamisk og ungt arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning.

Vi løfter i flok, så der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af de opgaver, som en dansk ambassade løser. Ambassaden lægger desuden vægt på faglig og personlig udvikling, og på at vores praktikanter får et højt uddannelsesmæssigt udbytte af praktikopholdet. Din praktikvejleder vil løbende sikre, at det er tilfældet.  

Praktikantstillingerne:
Som praktikant på ambassaden får man gode muligheder for at anvende teori i praksis. Man arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver. Praktikanter følger med i udviklingen på deres pågældende arbejdsområde og bidrager til udarbejdelse af indberetninger og svar på forespørgsler og spiller en vigtig rolle i ambassadens samlede arbejde. Praktikanter deltager derudover også i møder, pressebriefinger og konferencer på og uden for ambassaden.

Handelsafdelingen:
Handelsafdelingen fremmer danske erhvervsinteresser i Polen og yder via et team af professionelle konsulenter bistand til det danske erhvervsliv. Du vil få et indgående kendskab til danske virksomheders internationaliseringsproces, herunder markedsspecifikke problemstillinger og muligheder.

Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde med bl.a. ekstern kommunikation, herunder udarbejdelse af markedsanalyser, interessentanalyser og sociale medier. Handelsafdelingen er opdelt i forskellige sektorer, hvor du sammen med den anden praktikant vil få mulighed for at vælge de områder, du interesserer dig for. I løbet af opholdet vil der være mulighed for at få kendskab til det polske marked, der netop nu vurderes at have et stort potentiale for danske virksomheder.

Hvad forventer vi af dig?
Du bør studere på et universitet fra en samfundsvidenskabelig, kommerciel eller anden relevant uddannelse. Gerne også erfaring med formidling og kommunikation. For at kunne komme i betragtning skal du være dansk statsborger eller have længerevarende tilknytning til Danmark samt være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.

Som person skal du være i stand til at tænke og arbejde både selvstændigt, i teams og på tværs af ambassadens afdelinger. Derudover er du som person initiativrig, engageret og har et godt humør. Det fælles arbejdssprog på ambassaden er engelsk. Kendskab til polsk vil være en væsentlig fordel, men er ikke et krav.

Praktikperiode:
1. august 2021 – 31. januar 2022.

Generelle vilkår:
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den pågældendes studiested tillader det. Herudover vil der være mulighed for at skrive en praktikopgave under praktikopholdet, som eventuelt vil kunne indgå i studiesammenhæng. 

Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter
for ca. 2.500 kr. om måneden. 

Ansøgning, CV og karakterudskrift fremsendes i en samlet pdf-fil til wawamb@um.dk med tydelig angivelse af, hvilken/hvilke stillinger du er interesseret i. 

Vi hilser ansøgninger fra alle dele af Rigsfællesskabet velkommen. Ansøgningen skal være indsendt til ambassaden senest den 1. marts 2021. Såfremt du har spørgsmål til indholdet af stillingerne, er du velkommen til at kontakte handelschef Thomas Rizk, thoriz@um.dk, mob. +48 601 420 810. Se desuden mere om den Danske Ambassade i Warszawa på www.polen.um.dk.

Du kan desuden kontakte de nuværende praktikanter for yderligere spørgsmål:


Morten Søe Snejstrup, e-mail: morsne@um.dk, tlf.: +48 501 344 367

Mads Thestrup Østergaard, e-mail: madost@um.dk, tlf.: +48 501 344 431