Skip to content

Ambasador na V Kongresie Energetycznym we Wroclawiu

Ambasador Ole Egberg Mikkelsen został zaproszony do wystąpienia na V Kongresie Energetycznym we Wrocławiu, zorganizowanym przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE). Wystąpienie dostępne jest tutaj: (link).

Ambassador Ole Egberg Mikkelsen was invited to address the 5th Energy Congress in Wrocław, organized by The Lower Silesian institute for Energy Studies (DISE).
The speech is available here: (link).   


Podczas Kongresu ambasador udzielił wywiadu na temat transformacji energetycznej w Danii i wniosków, jakie może z nich wyciągnąć Polska.

During the Congress, Ambassador gave an interview on the energy transformation in Denmark and the conclusions that Poland can draw from it.