Skip to content

Najświeższe informacje z Danii na temat migracji

Od niedzieli 6 września br. Dania przyjęła ponad 5 tysięcy uchodźców i imigrantów. Sytuacja jest wyjątkowa i nadal się rozwija. W załączonym niżej dokumencie znajdą Państwo informacje na temat aktualnych działań duńskich władz, jak również ogólne informacje o tym, jak Dania stara się rozwiązać kryzys migracyjny i łagodzić jego skutki.

Duńska policja stosuje standardową procedurę w stosunku do osób, które znalazły się na terytorium Danii nielegalnie, tzn. sprawdza ich tożsamość, narodowość i status ich pobytu, a także dowiaduje się, czy chciałyby złożyć wniosek o azyl. Celem tych działań jest troska o bezpieczeństwo, prawo i porządek w Danii.

W 2014 roku Dania była piątym krajem członkowskim Unii Europejskiej pod względem liczby azylantów per capita i drugim pod względem liczby przyjętych uchodźców z Syrii. Pomimo że Dania nie uczestniczy w unijnej polityce azylowej i imigracyjnej, współpracuje w ramach strefy Schengen i tzw. regulacji dublińskiej. Dania jest także jednym z dziewięciu państw UE, które przyjmują uchodźców w liczbie zgodnej z ustalonymi wcześniej kwotami.

Dania przeznacza znaczne środki na pomoc humanitarną (ponad miliard euro w latach 2010-2014) i jest jednym z pięciu krajów na świecie, które stosują się do zalecenia ONZ o przeznaczaniu przynajmniej 0,7 procent swojego PKB na pomoc rozwojową. Dania zamierza kontynuować tę politykę w kolejnych latach.

Więcej informacji – kliknij tutaj.

Szczegółowe informacje - pobierz plik.