Skip to content

Przemówienie Ambasadora na otwarciu konferencji "17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w architekturze i planowaniu miast"

25 marca Ambasador Ole Egberg Mikkelsen otworzył konferencję "17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w architekturze i planowaniu miast".

Celem wydarzenia było przedstawienie, w jaki sposób architektura i architekci mogą przyczynić się do spełnienia 17 celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 r., poprzez zaprezentowanie konkretnych przykładów z Danii, przy uwzględnieniu faktu, że lokalna architektura miejska i urbanistyka powinna być dostosowana do miejscowego klimatu, kultury i szczególnych warunków.

Do realizacji planów potrzebne są nowe rozwiązania i nowe inspiracje, których źródłem mogą być duńskie przykłady. Dlatego chcieliśmy podzielić się z Państwem podejściem duńskim do realizacji 17 celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Link do przemówienia Ambasadora znajduje się tutaj.