Skip to content

Dania partnerem strategicznym Dni Skandynawskich 2019

15.05.2019  11:27

Ambasada Królestwa Danii jest strategicznym partnerem tegorocznej, 6. edycji Dni Skandynawskich w Szczecinie.

Wydarzenie to, pełne aktywności biznesowej, kulturalnej, sportowej i rodzinnej, tworzy doskonałą platformę dla współpracy pomiędzy Skandynawią a Polską.

W tym roku obchodzimy również 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Danią, Szwecją i Norwegią.

Ambasador Ole Egberg Mikkelsen przemawiał podczas Gali Inauguracyjnej 14 maja.

Link do przemówienia Ambasadora znajduje się tutaj.