Skip to content

Studia

Informacje o studiach w Danii znajdują się na stronie www.studyindenmark.dk oraz www.iu.dk.

Study in Denmark to strona internetowa skierowana do zagranicznych kandydatów na studentów i studentów, którzy planują podjąć studia wyższe w Danii. Strona zawiera m.in. listę duńskich uczelni wyższych oraz porady dotyczące życia i studiowania w Danii.

Na stronie internetowej Duńskiej Agencji Uniwersytetów i Internacjonalizacji www.iu.dk znajdują się informacje duńskiego Ministerstwa Nauki, Innowacji i Szkolnictwa Wyższego, m.in. o uznawalności wykształcenia i programie stypendialnym dla zagranicznych studentów.

Lista wybranych duńskich uczelni wyższych
Uniwersytety
• Uniwersytet w Kopenhadze
• Uniwersytet Południowej Danii
• Uniwersytet w Århus
• Uniwersytet w Ålborgu
• Uniwersytet w Roskilde
• Duński Uniwersytet Techniczny DTU
• Kopenhaski Uniwersytet Informatyczny ITU

Uczelnie o kierunkach ekonomicznych
• Copenhagen Business School CBS
• Aarhus School of Business
• The International Business Academy
• Business Academy and IT Academy
Pełna lista duńskich uczelni wyższych
http://studyindenmark.dk/study-in-denmark/danish-higher-education-institutions

Szkoły ludowe w Danii

Informacje o duńskich szkołach ludowych, zwanych uniwersytetami ludowymi (højskoler), znajdują się na stronie Duńskiego Stowarzyszenia Szkół Ludowych. Szkoły ludowe to pozaszkolne, autonomiczne placówki edukacji obywatelskiej.
http://www.danishfolkhighschools.com/