Skip to content

Usługi konsularne

Dział Konsularny Ambasady we współpracy z konsulatami honorowymi niesie pomoc obywatelom Danii podczas ich pobytu w Polsce, np. w przypadku aresztowania, utraty domunentów, śmierci, choroby, itp.

Do zadań działu konsularnego należy także przyjmowanie wniosków paszportowych.