Skip to content

Informacja o Wizach

 

Informacja o dokumentach niezbędnych do ubiegania się o wizę Schengen

Na komplet dokumentów składają się:

  • wniosek wizowy wypełniony w j. angielskim
  • 1 zdjęcie kolorowe
  • karta stałego pobytu w Polsce lub karta czasowego pobytu ważna trzy miesiące dłużej od daty planowanego wyjazdu z Danii
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie medyczne za granicą na kwotę min. 30.000 EURO. Ubezpieczenie powinno pokrywać koszty leczenia, szpitalnego, ibezpieczenia od nagłych wypadków oraz transport do kraju
  • potwierdzenie z miejsca pracy o zatrudnieniu
  • podpisane zaproszenie z Danii, w którym jest podane pełne imię i nazwisko osoby zaproszonej, cel wizyty, nr paszportu, informację o pokryciu kosztów
  • ważny bilet powrotny, okazywany przy odbiorze wizy
  •  potwierdzenie o zabezpieczeniu finansowym na czas pobytu w Danii
  • paszport do wglądu (musi być ważny trzy miesiące dłużej od daty planowanego powrotu z Danii) – nie jest zatrzymywany. Kopia wszystkich zapisanych stron paszportu

Wniosek wizowy oraz wniosek uzupełniający można znaleźć na stronie internetowej duńskiego Urzędu Imigracyjnego. Wnioski muszą być wypełnione w j. angielskim.

Wniosek o wizę należy złożyć osobiście w ambasadzie.

Opłata manipulacyjna, wpłacana przy składaniu wniosku, wynosi 257 PLN i nie jest zwracana w przypadku decyzji odmownej.

Warszawa, 2017

{"commands":[{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:chooseimage\"})","header":"Choose Image","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Choose Image","type":""},{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:editimage\"})","header":"Properties","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2_edit.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_edit_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Image Properties","type":""},{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:clearimage\"})","header":"Clear","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2_delete.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_delete_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Remove Image","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{970E7DC7-031F-4642-8859-75CE49C7A2A1}?lang=pl&ver=13","custom":{},"displayName":"Content Page Image","expandedDisplayName":null}
{"commands":[{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{970E7DC7-031F-4642-8859-75CE49C7A2A1}\",\"pl\",\"13\",\"{2FA0D6E5-EE91-46CE-9B38-F99989202C17}\",\"fld_970E7DC7031F4642885975CE49C7A2A1_2FA0D6E5EE9146CE9B38F99989202C17_pl_13_ab7a76c79b68455d9c76cb60df260a75_685990\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{970E7DC7-031F-4642-8859-75CE49C7A2A1}?lang=pl&ver=13","custom":{},"displayName":"Content Page Image Caption","expandedDisplayName":null}[No text in field]
{"commands":[{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{970E7DC7-031F-4642-8859-75CE49C7A2A1}\",\"pl\",\"13\",\"{EF2334AB-2C14-49C8-9FCE-61DECF51A260}\",\"fld_970E7DC7031F4642885975CE49C7A2A1_EF2334AB2C1449C89FCE61DECF51A260_pl_13_ab7a76c79b68455d9c76cb60df260a75_685991\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{970E7DC7-031F-4642-8859-75CE49C7A2A1}?lang=pl&ver=13","custom":{},"displayName":"Content Page Image Copyright","expandedDisplayName":null}[No text in field]
{"commands":[{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:edithtml\"})","header":"Edit text in new window","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/window_edit.png","disabledIcon":"/temp/window_edit_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Edit text in new window","type":null},{"click":"chrome:field:execute({command:\"bold\", userInterface:true, value:true})","header":"","icon":"/temp/iconcache/applicationsv2/16x16/text_bold.png","disabledIcon":"/temp/text_bold_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Bold","type":null},{"click":"chrome:field:execute({command:\"Italic\", userInterface:true, value:true})","header":"","icon":"/temp/iconcache/applicationsv2/16x16/text_italics.png","disabledIcon":"/temp/text_italics_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Italic","type":null},{"click":"chrome:field:insertlink","header":"","icon":"/temp/iconcache/networkv2/16x16/link.png","disabledIcon":"/temp/link_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Insert Link","type":null},{"click":"chrome:field:insertimage","header":"","icon":"/temp/iconcache/softwarev2/16x16/photo_landscape.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Insert Image","type":null},{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{970E7DC7-031F-4642-8859-75CE49C7A2A1}\",\"pl\",\"13\",\"{62CDF79E-2ECC-44E8-82C0-CAD7202A7804}\",\"fld_970E7DC7031F4642885975CE49C7A2A1_62CDF79E2ECC44E882C0CAD7202A7804_pl_13_ab7a76c79b68455d9c76cb60df260a75_685992\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":null}],"contextItemUri":"sitecore://master/{970E7DC7-031F-4642-8859-75CE49C7A2A1}?lang=pl&ver=13","custom":{},"displayName":"Content Page Bottom Text","expandedDisplayName":null}[No text in field]