Skip to content

Rejestracja polskiego samochodu w Danii

Osoby, które mają miejsce zamieszkania w Danii, nie mogą korzystać z pojazdów na zagranicznych tablicach rejestracyjnych

Za posiadanie miejsca zamieszkania w Danii uważa się również pobyt trwający rok lub dłużej, a także łączny pobyt trwający 365 dni w ciągu ostatnich 24 miesięcy. W przypadku wątpliwości, czy pobyt w Danii jest równoznaczny z posiadaniem tam miejsca zamieszkania, można zwrócić się w tej sprawie do organów administracji skarbowej. W tym celu należy wypełnić formularz 21.059. Jest on dostępny także w języku angielskim (21.059E). Formularze można znaleźć na www.skat.dk.

Można także złożyć podanie o warunkową jazdę na polskich numerach rejestracyjnych. Należy skorzystać z poniższego linku do strony urzędu podatkowego zawierającej informacje wraz z formularzem 21.059E w wersji pdf: "Permit to drive a foreign car in Denmark" 

Broszura